,,Witaj majowa jutrzenko...” Drukuj
W   tym   roku   przypada   230.   rocznica   uchwalenia   Konstytucji   3   maja.   Była   to   pierwsza w Europie i druga na świecie niezwykle postępowa konstytucja.  Dawała szansę na przeprowadzenie koniecznych reform i miała  gwarantować niezależność polityczną.
Uczniowie  naszej szkoły uczcili Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz święto uchwalenia Konstytucji   3   maja. 
 Ze   względu   na trwającą   pandemię   oraz   obostrzenia,   nie   mogliśmy   tradycyjnie uczestniczyć w szkolnym apelu i uroczystościach gminnych, dlatego aby uczcić tę rocznicę, uczniowie przygotowali film.  W montażu słowno-muzycznym upamiętnili to ważne dla Polaków wydarzenie.
Film został wyświetlony podczas lekcji zdalnych, poprzez aplikację Microsoft Teams.
M.G, M.Z.