Powrót do szkoły Drukuj

Od dnia 04 maja  2021 r. uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej zgodnie z wewnętrznymi  procedurami  funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEiN, GIS i MZ.

Lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego tygodniowego planu zajęć dla wszystkich klas od godziny 8.00.

W okresie przejściowym tj. do momentu powrotu do szkoły uczniów klas IV-VIII uczniowie klas I A i  IIIA  wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym od strony boiska (dawne wejście do gimnazjum) w maseczkach ochronnych. Dodatkowo  uczniowie klasy IIIA  uczą się w  Sali lekcyjnej 104 na I piętrze, gdzie udają się klatką schodową po wejściu do szkoły.

Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Uczniowie starszych klas powrócą do szkół w połowie maja w trybie hybrydowym – o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.