WARSZTATY RATOWNICTWA Drukuj

W dniu 14.11.2017 klasy I-IV SP wzięły udział w warsztatach ratownictwa. Dzieci dowiedziały się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej, jak wzywać pomoc, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem. Bardzo ważnym elementem warsztatów były ćwiczenia praktyczne  na fantomie- masaż serca i sztuczne oddychanie.
Były to niezwykle ważne warsztaty, gdyż uwrażliwiały dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły wiedzy, dzięki której mogą uratować czyjeś życie.