SPRZĄTANIE ŚWIATA Drukuj

14 września cała społeczność uczniowska wzięła udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2017 pod hasłem Nie ma śmieci - są surowce". Dzieci zgodnie z uzgodnionym wcześniej harmonogramem sprzątały swoje tereny. Śmieci posegregowano i wrzucono do odpowiednich pojemników.