Samorządy mają głos! Drukuj


Już kolejny raz wzięlismy udział w ogólnopolskej akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej  ,,Samorządy mają głos". Jej celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz samorządu uczniowskiego. Warunkiem udziału  w akcji jest przeprowadzenie wyborów zgodnie z zasadami i procedurami demokratycznymi. Szkoła zobowiązuje się zatem przeprowadzić wybory według następujacych zasad: bierne i czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie i uczennice, należy zadbać o to, aby wszystkie zasady i przebieg wyborów były jasne i przejrzyste, aby nie podważały zaufania do SU i wyborów w ogóle.
Jak co roku i tegoroczna kampania budziła wiele emocji. Kandydaci poprzez plakaty mogli zaprezentować siebie i swoje programy wyborcze. Okazją do bezpośredniego spotkania z wyborcami były debaty przedwyborcze, w których uczestniczyła dyrektor szkoły- pani Mirosława Wydro. Pani dyrektor przypomniała uczniom jak ważny czeka ich wybór, przypomniała bowiem jaka jest rola SU jako organu reprezentującego uczniów.
Wreszcie nadszedł dzień wyborów. Głosami uczniów na przewodniczących zostali wybrani:
Kacper Kłoda- szkoła podstawowa
Aleksandra Skoroś- gimnazjum
Gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich postulatów.
                                                                                                         E. Babula, I. Stępień