„Sprzątanie świata – Polska” Drukuj

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na otoczenie. W dniu 13 września 2017r społeczność uczniowska wraz z nauczycielami  Zespołu Szkół w Chorzelowie czynnie włączyła się w 24 edycję sprzątania świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, albo jako rzeczy   „z drugiej ręki” służyć innym.
W Polsce powstaje ok. 11 milionów ton odpadów komunalnych. Recyklingowi poddawane jest tylko 26%. Jest więc wielka potrzeba jak najszybszego zwiększenia efektywności systemu gospodarki odpadami. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwały koordynatorki p. E. Pieróg i p. L. Kutrybała.