Kolejny międzynarodowy projekt eTwinning zrealizowany! Drukuj

Grupa uczniów klasy II a oraz I b gimnazjum zrealizowała w tym roku szkolnym projekt edukacyjny zatytułowany "Responsible Entrepreneurs" czyli "Odpowiedzialni przedsiebiorcy". Ósmego czerwca odbyło się podsumowanie i zaprezentowanie efektów projektu, który trwał  od października 2016 do maja 2107 r. Projekt dotyczył przedsiębiorczości, zakładania własnej firmy, biznesu społecznego oraz zbierania funduszy na rozpoczęcie własnej działalności. Pracowało nad nim 13 uczniów z klasy II A oraz dwóch uczniów z klasy IB pod opieką p. K Machnik-Skalskiej oraz p. A. Czepiżak. Uczniowie pracowali na platformie internetowej Twinspace, pisząc, korespondując i wymieniając poglądy w języku angielskim z partnerami z Francji, Włoch, Czech i Niemiec. Przygotowywali prezentacje, reklamy i pisali na forum. Zadania, które realizowali to między innymi: przedstawienie swojego ulubionego przedsiębiorcy i jego osiągnięć, ankieta dotycząca cech dobrego biznesmena, wyszukanie i zaprezentowanie polskich przykładów biznesu odpowiedzialności społecznej. Głównym zadaniem było stworzenie firm w grupach międzynarodowych,  wymyślenie celów społecznych, którym mają one służyć, oraz stworzenie reklam w postaci plakatów, sloganów lub reklam radiowych. Podczas prezentacji projektu uczniowie przedstawili jego poszczególne etapy, reklamy, które przygotowali w języku angielskim oraz zabawne scenki reklamujące wirtualne firmy i ich produkty.
    Jest to już trzeci projekt w ramach międzynarodowego programu  eTwinning, realizowany w naszej szkole. Poprzedni projekt uzyskał zarówno Krajową jak i Europejską Odznakę Jakości. Liczymy na to, że również ten projekt otrzyma odznakę jakości oraz, że w kolejnych latach będziemy nadal współpracować z partnerskimi szkołami z innych krajów europejskich i realizować kolejne ciekawe projekty.