Zaświadczenia o wynikach egzaminu Drukuj
Zgodnie z komunikatem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, wydawanie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.