Komunikat Drukuj
Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie zaprasza Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 na spotkanie organizacyjne w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 16.15.
Dla rodziców dzieci już uczestniczących do przedszkola dyrektor szkoły 31 sierpnia 2021 r. będzie pełnił dyżur w godz. 15.00- 16.00 .
Spotkania odbędą się w budynku przedszkola.

Zajęcia wychowania przedszkolnego (gr. I- IV) odbywać się będą od 1 września 2021 r. w godz. 6.00-16.00. Do przedszkola mogą być przyprowadzane dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Dzieci należy przyprowadzać do godz.8.00.