"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ" Drukuj
Po raz kolejny w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 został przeprowadzony ogólnopolski program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”, który adresowany jest do uczniów klas I - III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Program jest realizowany z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Celem programu było:
- kształtowanie u dzieci nawyków zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej, jak również społecznej i psychicznej;
- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia;
- wykształcenie u dzieci postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu "Nie pal przy mnie, proszę" - wiewiórkę Wiki, z którą wykonały kolejne zadania w ramach działań:
- Co to jest zdrowie?
- Od czego zależy nasze zdrowie?
- Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
- Co robić, gdy moje zycie jest zagrożone?
- Nie pal przy mnie, proszę!

Podczas zajęć wykorzystano metody aktywizujące – mapa myśli, burza mózgów, prezentacje multimedialne, filmy, quizy, zadania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzieci wykonały plakaty na temat zdrowego stylu życia i szkodliwości palenia, rozwiązywały krzyżówki, układanki, wykonywały ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, praktykowały codzienne nawyki higieniczno-zdrowotne.

W trakcie realizacji programu w poszczególnych klasach I - III odbywały się spotkania ze szkolną higienistką na tematy związane ze zdrowym stylem życia, odżywianiem, pierwszą pomocą w nagłych wypadkach, szkodliwością tytoniu dla zdrowia człowieka.

Dzieci zakładały zielniki, hodowle nowalijek, kąciki przyrody z wykorzystaniem warzyw i owoców, wykonywały zdrowe przekąski.

Rodzice zostali zapoznani z pedagogizacją - „Nie pal przy mnie, proszę” na temat szkodliwości palenia w obecności dzieci i innych biernych palaczy.

Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III na najciekawszy plakat zachęcający do zdrowego stylu życia i ukazujący szkodliwość palenia tytoniu,  zatytułowany - "W zdrowym ciele zdrowy duch - Nie pal przy mnie, proszę", na który wpłynęło 67 prac. Plakaty zostały wystawione na korytarzu klas I - III w Szkolnej Galerii. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w późniejszym czasie.

Podczas realizacji programu w zostały osiągnięte efekty:

- wzrost wiedzy dzieci na temat zdrowego stylu życia w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej;
- nabycie świadomości szkodliwego wpływu palenia na rozwój dziecka;
- uwrażliwienie dzieci na asertywne reagowanie w sytuacjach palenia dorosłych w obecności dziecka;
- zachęcenie palących rodziców do unikania palenia w obecności dzieci i innych niepalących osób, uświadomienie zjawiska biernego palenia.

Szkolny koordynator programu
Jolanta Gawryś