E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
PDF Drukuj Email

 Bieszczadzki trakt

Uczniowie klasy IA i IB –gimnazjum wraz z opiekunami: p. Małgorzatą Aleksandrowicz, p. Jadwigą Korzec oraz p. Mariuszem Woźniakiem w dniach: 5-6 czerwca 2017 roku wybrali się w Bieszczady, by poznać urocze zakątki, zobaczyć ciekawe miejsca, sprawdzić swoje siły i hart ducha oraz miło spędzić czas. Bieszczady powitały nas piękną pogodą i cudownymi widokami, co w pełni zrekompensowało długą podróż. Po zakwaterowaniu w ośrodku i krótkiej chwili odpoczynku- zajęcia terenowe, które wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników. W krótkich przerwach obiad, kolacja i wieczorne ognisko- siły powróciły, humor nadal dopisywał, a wędrówki po pokojach( zwłaszcza w godzinach wczesnego poranka) nie ustawały. W drugim dniu pobytu pod czujnym okiem pana przewodnika wybraliśmy się na Połoninę Wetlińską do najwyżej położonego schroniska w Bieszczadach   ,, Chatki Puchatka”( 1228m n.p.m.). Wędrowaliśmy lasem po kamieniach, błotach i zboczach; najpierw przyświecało na słońce, ale później przeżyliśmy prawdziwą górską burzę. Następnie obiad i spacer po koronie solińskiej zapory. Na pewno wśród nas znaleźli się tacy, którzy złapali bakcyla wędrowania i niejednokrotnie w Bieszczady jeszcze przyjadą. Będą też tacy, dla których Bieszczady okazały się zbyt dużym wyzwaniem, ale wszyscy mogą być dumni, że przeszli zakładaną trasę i pokonali własne słabości. Wspomnienia, jakie pozostaną, na pewno będą niezapomniane. I choćby dla nich warto było przyjechać w Bieszczady.

                                                                                                                        J. K

 
Z radością przystąpiliśmy do realizacji piątego zadania pod tytułem: ,, Gościnne drzewa” . Najpierw konsultacja naukowa i debata pod zawołaniem : co rozumiemy pod  pojęciem: gościnne drzewa?  Następnie ustalenia : zajęcia teoretyczne , a w drugiej kolejności zwiad terenowy. Profesor Andrzej Strumiłło powiedział kiedyś, że :,, Las w którym nie ma martwych drzew jest chory”. Faktycznie tak jest, obumarłe drzewa rozkładając się powoli systematycznie nawożą glebę, silnie modyfikują też mikroklimat. Powalone drzewa stanowią schronienie dla zwierząt leśnych, są też znakomitym środowiskiem życia dla ryjówek, gryzoni, owadów…. Ponadto wiele gatunków  korzysta z rozkładających się pni i świetnie na nich się rozwija, przykładem może być chociażby  świerk i jarzębina. Szereg gatunków grzybów jest nieodłącznie związanych zarówno z martwymi, jak i zdrowymi drzewami wchodząc w relacje symbiotyczne ( mikoryza) lub pasożytnicze np.: hubiak. Jeżeli tak bardzo gościnne są martwe drzewa to nie sposób nie zauważyć gościnności drzew zdrowych i dorodnych, zarówno pojedynczo rosnących jak i tych w leśnych skupiskach. Wiele drzew ,, pozwala” , aby wyrosły na nich inne gatunki roślin, na innych siedliska zakładają ptaki, ssaki, i różne stawonogi. Bardzo często kora drzewa to osobliwy ekosystem w którym bujnie rozwija się życie. Często również z gościnności naszych fabryk tlenu korzysta człowiek wspomagając rozmnażanie i rozwój ptaków, a na drzewach przydrożnych i przydomowych chwilę wytchnienia znajdują chociażby nasze koty ( czasem trzeba im pomóc w opuszczeniu tego azylu). Na szczególną uwagę zasługują też  pięknie udekorowane kapliczki przydrożne, którym drzewa użyczyły swojego pnia i gałęzi.

Bogaci w wiedzę teoretyczną na temat znaczenia i ,, gościnności” zarówno martwych, jak i żywych drzew wyruszyliśmy w teren, zabraliśmy aparaty fotograficzne i uwieczniliśmy na zdjęciach: omszone drzewa, nory i jamy u podstawy pni, dziuple , gniazda i budki lęgowe na pniach i gałęziach, rośliny i grzyby na zmurszałych i żywych pniach a nawet wypoczywającego na gałęziach wspomnianego wcześniej kota. Niedaleko naszej  szkoły , na terenie obejścia pięknego, chorzelowskiego Kościoła znajduje się owiany kilkusetletnią legendą pomnik przyrody o ciekawym, nietypowym kształcie- jemu też zrobiliśmy zdjęcie. Zajęcia terenowe udały się znakomicie. Warto było popatrzeć inaczej na znaną nam przecież okolicę, zachłysnąć się jej wiosennymi już barwami i docenić miejsce swojego zamieszkania, które na co dzień wydaje się nam całkiem zwyczajne.

J.K

W dniu 4 kwietnia 2017 roku uczniowie gimnazjum: Piotr Bauer, Adrian Zięba, Łukasz Wieczerzak, Wojciech Groele z klasy II A oraz Igor Korczewski z klasy I A w obecności rodziców, wychowawczyń i zaproszonych gości publicznie przedstawili rezultaty wspólnych działań projektowych. Uczestnicy projektu przez kilka miesięcy pod opieką nauczycielki: Jadwigi Korzec realizowali zadania skupiające się wokół głównego tematu projektu: ,,Drzewo- forma a treść”. Korzystając z różnorodnych źródeł uczniowie zebrali informacje dotyczące najważniejszych procesów zachodzących w roślinie, przygotowali prelekcję dotyczącą mitów i wierzeń związanych z drzewami, recytację wybranych fragmentów poezji i literatury, których przewodnim motywem były drzewa. Wykonali opisy drzew najbliższej okolicy, przygotowali również utwór muzyczny i teledysk z motywem drzewa w tle; zbudowane zostało także drzewo- forma przestrzenna w skali 1:1. W czasie pracy nad projektem uczniowie nauczyli się działać w grupie, przekonali się , jak ważna jest systematyczność, cierpliwość, staranność i dotrzymywanie terminów. Nabyli również sprawności w wyszukiwaniu informacji oraz poznali zasady publicznych wystąpień.  Na zebraniu śródrocznym rodziców przedstawili efekty swojej pracy, które zostały nagrodzone przez zaproszonych gości gromkimi brawami.

                                                                                             J.K17 marca 2017 roku uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum uczestniczyli w żywej lekcji przyrody przygotowanej przez grupę specjalizującą się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji:,, Zelektryzowani”. Tematyka zajęć obejmowała materiał z biologii, chemii i fizyki a uczniowie mogli obejrzeć proste eksperymenty związane właśnie z naukami przyrodniczymi oraz dowiedzieć się na czym polegają np.:  rozkład termiczny glukonianu wapnia i perhydrolu, gwałtowny samozapłon siedmiotlenku manganu, obejrzeć doświadczenia z CO2, poznać podstawy anatomii budowy ludzkiego organizmu, usłyszeć podstawy mechaniki, elektrostatyki i wiele, wiele innych.  Dwójka wspaniałych animatorów wcieliła się w rolę szanownego, uczonego mędrca o zapędach dydaktycznych oraz jego pupilka jaskiniowca. Podczas, gdy uczony mędrzec wychodził z siebie, aby  przekazać uczniom jak najwięcej wiedzy, drugi animator krzyżował wszystkie wspaniałe projekty swoimi niezbyt udanymi pomysłami. Fabuła lekcji była łatwo przystępna i zgrabnie łączyła elementy humorystyczne i edukacyjne. Uczniowie mieli okazję wejść w interakcję z mędrcem- nauczycielem oraz jego pupilkiem- jaskiniowcem. Uczestnicząc w tak nietypowej lekcji przyrody obejrzeliśmy ciekawe eksperymenty przyrodnicze oraz miło i przyjemnie spędziliśmy przeznaczony na nią czas.

                                                                                                                                J.K
Kolejne, ekologiczne zadanie za nami!       Spotkanie z leśniczym- to już trzecie zrealizowane przez nas zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek” w roku szkolnym 2016/2017. Celem spotkania, które odbyło się w Nadleśnictwie Tuszyma w dniu 7 lutego 2017 roku było poszerzenie wiedzy na temat lasu, sposobów opieki nad nim oraz poznanie problemów, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie z zasobów leśnych. Spędziliśmy w gościnnym nadleśnictwie kilka godzin, wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji na temat pracy i roli leśnika dawniej i dziś. Pan inż. Artur Święch opowiadał barwnie i ciekawie o znaczeniu, bogactwie lasów oraz zwyczajach ich mieszkańców. Leśnik to przede wszystkim ,,strażnik” naturalnego środowiska przyrodniczego, stąd każda wycinka leśna wiąże się ściśle z nowymi nasadzeniami. Nasze lasy to jedno z największych bogactw Ziemi, ponieważ są fabryką tlenu, naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze, zatrzymują wilgoć i zapobiegają powodziom.  Rośliny leśne służą jako pożywienie i lekarstwa, las to także miejsce życia wielu gatunków zwierząt. Leśnicy wybierają ten zawód z potrzeby serca i chęci obcowania z przyrodą, która uczy ich na co dzień pokory wobec otaczającej rzeczywistości i poszanowania praw wszystkich istot żywych w tym ekosystemie. Miejscem pracy leśniczego jest teren powierzonego mu leśnictwa, a w czasie pełnienia obowiązków służbowych obowiązany jest on do noszenia munduru. Do podstawowych obowiązków leśniczego należy prowadzenie gospodarki leśnej, ochrona granic leśnictwa, ciągła obserwacja, zbieranie i kompletowanie materiałów niezbędnych do opracowywania prognoz zagrożenia drzewostanów, otaczanie opieką pożytecznych owadów, ssaków, ptaków… Ponadto leśnicy zajmują się hodowlą lasu, produkcją szkółkarską, gospodarką łowiecką, pozyskiwaniem surowca drzewnego i pracą edukacyjną. W trakcie pobytu w nadleśnictwie nasza ekologiczna grupa zaproszona została do sali  dydaktycznej w której poznaliśmy las od zupełnie innej, nieznanej nam strony. Las, jako miejsce kryjówek ludzi, broni oraz walk i wiecznego spoczynku żołnierzy z okresu II wojny światowej. Obejrzane z tego okresu dokumenty, zdjęcia , makiety i filmy zrobiły na nas ogromne wrażenie.  Skoro o edukacji mowa, to wspólnie z leśnikiem p. Święchem zrobiliśmy ,, obchód lasu” fragmentem ścieżki dydaktycznej i bardzo zadowoleni dotarliśmy do ostatniego przystanku: ognisko w lesie- oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym. Wzmocnieni grillowanymi kiełbaskami z chlebem, po serdecznym podziękowaniu za gościnę wróciliśmy do szkoły. Na temat znaczenia i roli lasu oraz pracy jego ,,strażnika”- leśnika wiemy zdecydowanie więcej.
                                                                    J.K  Pomagamy  zwierzętom przetrwać zimę!

 Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego zorganizowali jak co roku akcję: ,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Przez cały grudzień zbieraliśmy karmę, koce, miski i różnorodne dary, które  w dniu 10 stycznia 2017 roku przekazaliśmy mieleckiemu schronisku dla zwierząt.   W akcję zaangażowali się nie tylko członkowie koła, ale wielu uczniów  całego Zespołu Szkół. Nie zawiedli nawet przedszkolacy i uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Zebrane dary osobiście dostarczyli członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego, którzy pod opieką p. Lidii Kutrybały i p. Jadwigi Korzec odwiedzili swoich podopiecznych. Była to z pewnością jedna z najciekawszych lekcji biologii ucząca współczucia i empatii .                                                                                                                 

Zima to trudny czas dla zwierząt, a dla ich właścicieli okres próby. Bądźmy zawsze odpowiedzialni za naszych małych podopiecznych w zagrodach, domach i w naszym najbliższym otoczeniu. Pamiętajmy o tym, aby nie pozostawiać naszych braci mniejszych  w czasie mrozów na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych. Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, dobrze by było przed wejściem do budy przybić zasłonkę z grubego koca. Nie zapominajmy o napełnianiu misek świeżą wodą. Łańcuchy nie mogą być zakładane na szyję psa bez skórzanej obroży, a w czasie największych mrozów należy spuścić go z uwięzi, oczywiście na ogrodzonym terenie. Pamiętajmy również , że koty nie są przyzwyczajone do mrozów i w niskich temperaturach giną. Pozwólmy im schować się np. w ciepłej szopie, stodole. Otoczmy troską dzikie ptaki, pamiętajmy jednak, że dokarmianie rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy spadnie śnieg.                                         
Powodzenia, pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
                                                                                                                              J.K
Drugie ekologiczne zadanie zrealizowane !!!!

,, Papier makulaturowy” – to drugie zadanie XXVIII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek” , którego ideą było korzystanie z papieru makulaturowego w jak największym zakresie. Dzięki takim działaniom darujemy życie drzewom. W pierwszym etapie realizacji zadania, grupa naszych  młodych ekologów zapoznała się na zajęciach z technologią przerobu makulatury. Wyszukując w różnych źródłach informacji na temat recyklingu papieru dowiedzieliśmy się, że proces ten składa się z kilku etapów:                                   
1. Składowanie – zebrana makulatura trafia do papierni, jest rozpakowywana i umieszczana w magazynie.
2. Rozwłóknianie- papier zostaje wymieszany z gorącą wodą i rozdzielony na włókna celulozowe, dodawane są związki chemiczne wspomagające ten  proces, papier zostaje poddany wstępnemu oczyszczaniu.
3. Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń- oddzielanie zanieczyszczeń ciężkich w sortownikach, następnie usuwanie mniejszych, sortowanie, zagęszczanie i umieszczanie w magazynie; oczywiście proces jest dość skomplikowany.
4. Odbarwianie-  proces konieczny w przypadku recyklingu makulatury, która przeznaczona jest do produkcji papieru do pisania, gazetowego, bibułki…. Etap ten pomijany jest w przypadku przerobu makulatury do produkcji tektury, papieru pakowego… W procesie odbarwiania do masy makulaturowej dodawane są związki chemiczne, następnie masa trafia do komór flotacyjnych, gdzie cząstki farby drukarskiej oddzielają się od masy i zostają zebrane z powstałą pianą.
5. Bielenie- bielenie masy makulaturowej odbywa się z wykorzystaniem środków chemicznych, czasem używa się niekonwencjonalnych chemikaliów bielących: ozonu i tlenu.
 Oczywiście cały proces jest czasochłonny i skomplikowany; zebrane informacje w formie prezentacji multimedialnej szerszej grupie uczniów przedstawimy w najbliższym czasie.                                                                                                              
 Oprócz prezentacji dodamy garść wiadomości:                 
a) każdy Polak zużywa rocznie ponad 120 kg papieru,                                                             
b) z jednej tony makulatury można uzyskać 900 kg papieru,
c) papieru nie można przerabiać w nieskończoność, szacuje się, że można to robić czterokrotnie,
d) światowa produkcja papieru wynosi ponad 300 mln ton rocznie, bez recyklingu nie byłoby to możliwe,
e) recykling tony makulatury to ogromna oszczędność energii- 65% oraz środek redukcji zanieczyszczeń wody-35% i powietrza-74% w porównaniu do produkcji pierwotnej papieru.
Mamy nadzieję, że zdobyte przez nas informacje uświadomią nie tylko uczniom, ale również ich rodzicom, że naprawdę warto papier odpowiednio użytkować, oszczędzać a zużyty segregować.
My- bogaci w wiedzę na temat recyklingu makulatury postanowiliśmy , że będziemy kupować zeszyty, bloki rysunkowe i inne pomoce ,,papierowe” tylko z recyklingu. Ponadto wykonaliśmy różnorodne prace z wykorzystaniem papieru makulaturowego. Powstały naprawdę ciekawe dzieła: od łańcuchów i bombek choinkowych- przecież święta, po komputer, samolot, lalki z papieru i inne ciekawe instalacje, które zabierzemy na zlot podsumowujący akcję wraz z prezentacją. Oczywiście powstawanie artystycznych wytworów dokumentowaliśmy- w załączniku zdjęcia.
P.S Jak co roku zbieramy dary dla zwierząt przebywających w mieleckim schronisku, zebraną karmę, miski, kaszę……, zawieziemy do naszych milusińskich w styczniu 2017 roku.

                                                              
                                                    Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


I  ekologiczne zadanie  zrealizowane!


Młodzi ekolodzy z Chorzelowa meldują, wykonanie pierwszego zadania w ramach już XXVIII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”.  W tym roku szkolnym kolejne zadania skupiają się wokół tematu drzew . Bardzo poważnie potraktowaliśmy zadanie I: ,,Wycieczka do lasu” i mimo niesprzyjającej , jesiennej, deszczowej pogody zaplanowaliśmy wycieczkę po terenie Nadleśnictwa Mielec.  Wcześniej na spotkaniu nowo utworzonej ,,florkowej” grupy- jesteśmy w bieżącym roku głównie zespołem klas I gimnazjum- zorientowaliśmy się, jakie gleby występują na terenie lasów w pobliżu Chorzelowa oraz które gatunki drzew i krzewów upodobały sobie takie właśnie podłoże- przeanalizowaliśmy różne profile glebowe. W okolicy naszej miejscowości przeważają gleby pochodzenia bielicowego, wytworzone z piasków glin i iłów.  Dowiedzieliśmy się także, że ponad 70% rosnących drzew to sosny , drugie miejsce zajmują dęby a następne-  to drzewa olchowe. Aby gruntownie zgłębić teoretyczną wiedzę na temat lasu odwiedziliśmy Powiatowe Centrum Edukacji Przyrodniczej im. Władysława Szafera w  Nadleśnictwie Mielec, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji na temat drzew rosnących w okolicy, poznaliśmy ich budowę morfologiczną i częściowo anatomiczną, sposoby rozmnażania oraz rozwoju w warunkach naturalnych i w szkółkach leśnych. Ponadto pan leśniczy zainteresował  nas z ciekawą prezentacją multimedialną pt: ,, Las- krok po kroku” czyli las od nasiona  po okazałe drzewo. Zapoznaliśmy się również ze ścieżkami edukacyjnymi i ścieżkami zdrowia w najbliższej okolicy. Ścieżki dydaktyczne to z jednej strony sposób na regulację ruchu turystycznego- zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej zaś edukacja poprzez obserwację obiektów przyrodniczych w ich naturalnym środowisku. Najbliższa ścieżka , którą zaplanowaliśmy nasz spacer zadaniowy to ścieżka: ,, Do Bobra”. Trasa tej ścieżki sprzyja aktywnemu spędzeniu czasu na łonie natury i pozwala poznać ciekawe zakątki lasów leśnictwa ,,Cyranka” oraz ich mieszkańca- bobra europejskiego;  obecnie żyje  tam ponad 100 osobników. Ścieżka została założona w 2004 roku, cała trasa ma długość 3,5 km.  Brama , od której rozpoczyna się wędrówkę znajduje się w niedalekiej odległości od budynku Nadleśnictwa Mielec, więc wyruszyliśmy żwawo zatrzymując się na poszczególnych stacjach edukacyjnych aby rozpoznać wskazane przez pana leśniczego drzewo, obliczyć jego wiek po ściętym pniu lub po kolejnych przyrostach ,,koron”,  rozpoznać wskazane grzyby i utwierdzić się przeważnie w przekonaniu, że niestety są trujące. Dokumentując nasze poczynania cieszyliśmy się, że pesymistyczne prognozy pogody nie spełniły się i las przyjął nas nieśmiałym , jesiennym słońcem, ciszą spokojem, cudownym zapachem drewna i …było po prostu ślicznie. Zdjęcia i opis z realizacji zadania zamieścimy w naszej gablocie na szkolnym korytarzu- zachęcimy w ten sposób młodzież i dorosłych do przebywania na świeżym powietrzu, poznawania roślin i zwierząt najbliższej okolicy i po prostu aktywnego spędzania wolnego czasu.

 J.KKolejna edycja FLORKA- zaczynamy!!

               

W roku szkolnym  2016/2017 grupa  ekologów  z naszego  gimnazjum  po raz kolejny przystąpiła do realizacji zadań XXVIII już  edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. Tegoroczne zadania akcji  skupiają się wokół tematu drzew i lasu. Realizując ,, florkowe” zadania wzbogacimy swoją wiedzę na temat funkcjonowania lasu , dowiemy się jak oszczędzać naturalne zasoby przyrody jakimi są lasy, oraz poznamy skutki i konsekwencje, jakie niesie niewłaściwe korzystanie z nich. Mamy nadzieję poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania lasu, pracy leśników oraz  właściwego i odpowiedzialnego funkcjonowania w nim człowieka. Pragniemy  też zwrócić uwagę na coraz większe zachwianie równowagi pomiędzy potrzebami człowieka a możliwościami przyrody i jej zasobów jakimi  są lasy.  W bieżącym roku szkolnym realizujemy w wyznaczonych terminach kolejno pięć zadań:
1. Wycieczka do lasu- ścieżka przyrodnicza i ścieżka zdrowia.
2. Papier makulaturowy.
3. Spotkanie z leśniczym.
4. Florkowy las.
5. Gościnne drzewa.
Jeśli szczęśliwie dobrniemy do końca  i zrealizujemy wszystkie zadania terminowo , spotkamy się z innymi drużynami na zlocie podsumowującym akcję w maju 2017roku. Trzymajcie za nas kciuki.


                                                                                                                                                    J.K
Szkolne Koło Ekologiczne znowu na podium!

Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z nauczycielkami: p. J. Korzec oraz p. L. Kutrybałą  w dniach 27 - 29 maja 2016 roku przebywali na zlocie podsumowującym XXVII edycję Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "Florek" w bazie „Berdo”, w Myczkowcach. W tym roku Ogólnopolska Akcja Ekologiczna skupiła swoje działania wokół tematu recyklingu.
Musimy oszczędzać naturalne zasoby przyrody przetwarzając i odzyskując surowce wtórne. Nasze działania zapewne nie zmniejszą w znaczącej ilości powierzchni wysypisk śmieci, ale pragniemy zwrócić uwagę na coraz większe zachwianie równowagi pomiędzy potrzebami człowieka a możliwościami przyrody.

Realizowaliśmy kolejno pięć zadań:

1.,,Wycieczka do sortowni śmieci”,

2.,,Zabawka ze skrawka- Recykling  ART”,

3.,,Naturalne środki czystości”,

4.,,Listy na papierze czerpanym”,

5. ,,Jak dbają o środowisko naturalne w innych krajach”.

Dokumentację naszych całorocznych  działań zarówno w formie elektronicznej jak i plastycznej zabraliśmy ze sobą na bazę.

Szczęśliwie dotarliśmy na ,,Berdo” w piątek po południu  i jak zawsze pogoda okazała się dla nas łaskawa. Po wcześniejszych opadach, zza chmur wyjrzało słońce ukazując nam piękno przyrody Bieszczad w całej krasie. Jak co roku Bieszczadzki Cybuch czekał na nas na wodach myczkowieckiej zapory , aby przewieźć nas do miejsca zakwaterowania.

 Po przyjeździe na bazę mieliśmy czas na zakwaterowanie się, rozpakowanie naszych prac plastycznych oraz przygotowanie się do wieczornego, integracyjnego spotkania.  Każda grupa przedstawiała swoich uczestników oraz prowadziła zajęcia według przygotowanego wcześniej konspektu. Członkowie naszego koła zorganizowali ekologiczne podchody w których to należało wykazać się nie tylko orientacją w terenie, ale przede wszystkim ekologiczną wiedzą. Po zaliczeniu przez uczestników wszystkich etapów ekologicznej gry: nagroda- niespodzianka: przedstawienie ekologiczne w wykonaniu naszych ,,Florkowiczów”.  Późnym wieczorem kolejna atrakcja- obserwacje astronomiczne przy użyciu odpowiedniego sprzętu i pod opieką prawdziwych specjalistów- astronomów.

Drugi dzień rozpoczął się od pobudki, zaprawy porannej i oczywiście śniadania. Kolejne godziny upłynęły nam na pracy i zabawie, ponieważ odbywały się kolejno zajęcia warsztatowe: ,, Gra ratownicza- udzielanie I pomocy”, ,,Zajęcia sportowe- piłka siatkowa”, ,, Szycie baneru FLOREK”, ,, Taniec” i ,,Muzykowanie”. Po południu niezapomniana wędrówka Doliną Bereźnicy- poznawaliśmy osobliwości przyrodnicze rezerwatu Przyrody nad  Zalewem Myczkowieckim i w dolinie Bereźnicy, dotarliśmy również nad zaporę. Po kolacji udaliśmy się na polową mszę św.- była piękna, podniosła i trochę inna, bo wśród drzew, szumu wiatru i śpiewu ptaków.

Trzeciego, a zarazem ostatniego niestety dnia naszego pobytu w Myczkowcach z samego rana odbył się apel podsumowujący XXVII edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, na którym  zostały ogłoszone wyniki, wręczone nagrody i dyplomy.

Po raz  kolejny przyznano nam zaszczytne -pierwsze miejsce w kategorii prezentacji prac i meldunków - doceniono naszą wystawę , która wzbudziła zachwyt wszystkich zwiedzających. Drugie miejsce zdobyliśmy za realizację zadań- twórczość i kreatywność. Każdy z nas uświadomił sobie, jak wiele można osiągnąć wspólną pracą i jak ogromną sprawiło to nam radość. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Jeszcze jeden rzut oka na piękne, zielone lasy oraz zalew odbijający złociste promienie słońca, jeszcze na koniec trochę radości i relaksu na wodnych rowerkach i … wracamy. Do Chorzelowa dotarliśmy  około godziny 18.00. Na każdej twarzy gościł piękny uśmiech. Nasz pobyt na "Berdo" udokumentowaliśmy na zdjęciach, lecz najpiękniejsze wspomnienia pozostaną w sercu każdego z nas.

J.K.

 

 


Szkolni ekolodzy zrealizowali już czwarte zadanie!

,,Listy na papierze czerpanym” – aby napisać list, musieliśmy oczywiście wykonać papier czerpany. Niestety nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z „takim” papierem, zaczęły się więc poszukiwania informacji na temat w/w produktu. Internet i różnorodne publikacje naukowe uświadomiły nam, że historia wynalezienia papieru ręcznie czerpanego zaczęła się prawdopodobnie w Chinach i to już w 105 roku. Pojawienie się papieru do druku w Europie to XV wiek, następnie produkcja na szeroką skalę. Na początku surowcem była masa roślinna, później stosowano rozdrobnione szmaty. My zastosowaliśmy uwspółcześnioną wersję przepisu na papier czerpany i włączyliśmy w tok produkcyjny elementy ozdobne. Potrzebowaliśmy: makulatury ( różnorodnej), blendera, miski, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 0, 5 litra wody, wałek, elementy kolorowej bibuły, płatki kwiatów( przepis na jedną porcję). Drobno podarty papier zalaliśmy wrzątkiem, na drugi dzień rozdrobniliśmy blenderem do konsystencji papki. Następnie przygotowaliśmy krochmal i dodaliśmy go do odciśniętej papki z pulpą papierową. Na grube, płaskie elementy tektury z wyciętymi wcześniej okienkami o różnych kształtach, wlewaliśmy przygotowany surowiec i zdobiliśmy kolorowymi elementami. Pod tekturkę podkładaliśmy ściereczki, od góry odciskaliśmy wodę za pomocą wałka- ostrożnie, aby nie zniszczyć powierzchni powstającego papieru. Po zdjęciu ściereczek, gazet z powierzchni pozostawiliśmy papier do wyschnięcia. Po wyprodukowaniu pierwszej- prototypowej porcji papieru czerpanego, pomysł tak spodobał się naszym młodszym kolegom, że wynegocjowali lekcję tworzenia papieru czerpanego na zajęciach plastyki- nie mogliśmy sobie odmówić jej dokumentacji zdjęciowej. Produkcja odbywała się również w podgrupach zajęciowych- powstały papiery w różnych kształtach i kolorach. Na wybranym przez naszych ekologów papierze, po wykonaniu kilku prób (materiału mieliśmy pod dostatkiem), napisaliśmy listy, w których przedstawiliśmy swoje spostrzeżenia i uwagi na temat stanu czystości powietrza w Chorzelowie i najbliższej okolicy. Mimo wielu już akcji, wytycznych miejscowych władz, nadal niektórzy gospodarze nie zdają sobie sprawy z tego, że paląc odpady i śmieci uwalniają do atmosfery szkodliwe substancje, które szkodzą im i ich dzieciom. W napisanym liście wyszczególniliśmy, czego zgodnie z prawem nie wolno spalać w piecach, a co można poza typowym, dopuszczalnym opałem. Pomyśleliśmy, iż taka ,,instrukcja” spalania różnych dopuszczalnych substancji w piecach centralnego ogrzewania oraz wykaz absolutnie zabronionych do tego celu substancji na pewno się przyda. Zabrana przez naszych uczniów do domów spowoduje mamy nadzieję refleksję, może, chociaż część mieszkańców zanim wrzuci do pieca niedozwolony odpad pomyśli i zmieni swój zamiar. Wszystkie nasze trudy i mozoły w produkcji papieru czerpanego oraz pisaniu listów uwieczniliśmy na zdjęciach- wypracowane materiały przywieziemy na majowy, bieszczadzki zlot podsumowujący akcję.

J.K.


 

  Trzecie, ekologiczne zadanie za nami!           

Naturalne środki czystości- to już trzecie realizowane przez szkolnych ekologów zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach środki czystości są niezbędnym elementem naszego życia, używamy ich codziennie myjąc naczynia, robiąc pranie  czy zwyczajnie biorąc prysznic. Są stosowane szeroko zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle bez uwagi na to, że ich nadmiar ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Nic w przyrodzie przecież nie ginie, jeżeli zanieczyszczamy jeden zbiornik wody to w sumie zanieczyszczamy całe środowisko- obieg wody w przyrodzie. Wszystko to co krąży z hydrosfery do atmosfery i powraca na ziemię skażając wodę  którą pijemy, glebę na której rosną rośliny które zjadamy i powietrze którym oddychamy. Ekologiczne, naturalne środki czystości to fantastyczna alternatywa dla agresywnych preparatów ( głównym ich składnikiem są detergenty), do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wpływ chociażby na skórę i ciało syntetycznych specyfików jest zauważalny niemal od razu- wystarczy posprzątać lub pozmywać bez rękawiczek… Syntetyczne specyfiki wywołują alergie, chemiczne składniki, które pozostają na tkaninach przenikają przez skórę  do momentu, w którym naskórek zaczyna obumierać rodząc nową warstwę. Toksyny gromadzą się w organizmie latami stopniowo zabierając siły witalne i powodując choroby. W takim razie wyjście wydaje się oczywiste- powrót do naturalnych sposobów usuwania zabrudzeń, bez wykorzystywania chemii zakupionej w sklepie. Samodzielnie zrobiliśmy więc ocet i to nie tylko ze skórek jabłka ale z ich miąższu dodając cukru, wody ( przegotowanej), drożdży oraz piętkę razowego chleba. Tak przygotowana mikstura musiała poczekać aż 10 dni, aby można było po zamieszaniu odcedzić przez gazę otrzymany naturalny, pachnący ocet. Do zadania podeszliśmy ambitnie i postanowiliśmy ,, wysprzątać” łazienkę wykonując pastę do fug z sody oczyszczonej , wody i ,, naszego” octu, ponadto wykonaliśmy w podobny sposób płyn do mycia szyb oraz środek do czyszczenia płytek ceramicznych. Wyprodukowaliśmy także płyn do mycia naczyń, a potrzebne nam były cytryny ( sok), woda ,szklanka soli drobnoziarnistej i szklanka białego octu . Po zmieszaniu należało w/w substraty gotować około 10 minut- naprawdę płyn uległ zagęszczeniu i konsystencją przypominał ten ze sklepowych półek- zapach jednak zdecydowanie odmienny- oczywiście na korzyść naszego. Wypróbowaliśmy nasze specyfiki i naprawdę zdają egzamin w rywalizacji ze sklepowymi preparatami. Koleżanka z klasy I gimnazjum uzupełniła nasze pomysły swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o usuwanie różnorodnych plam i zabrudzeń: plamy z ziemi- soda + ciepła woda, owoce i wino- sól + gorąca woda, krew- zimna woda, rdza: sok z cytryny+ sól, długopis na tkaninie- ocet, tłuszcz- wrząca woda + soda oczyszczona…. Na dowód tego, że naturalne środki czystości sprawdzają się w rzeczywistości wyczyściła zimowe obuwie skórką z banana- buty były czyściutkie i pięknie błyszczały- polecamy. Dlaczego warto wybrać naturalne środki czystości?. Ekologiczne środki czystości są delikatne dla dłoni, biodegradowalne, łagodne dla środowiska i skuteczne w działaniu. Zawierają naturalne środki zapachowe, które kojąco wpływają na nasze samopoczucie. Tyle zalet, a ile frajdy i zabawy podczas ich wytwarzania i sprawdzania jak działają. Naprawdę warto spróbować. Zamieszczamy garść zdjęć z realizacji zadania, wypracowane materiały zabierzemy na zlot podsumowujący akcję; trzymajcie za nas kciuki, maj już za kilka miesięcy.

J.K.

 

                                                                                                                                                


Zabawka ze skrawka- Recykling Art - realizując drugie zadanie XXVII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek” postanowiliśmy zgłębić temat. Zadaliśmy sobie pytanie: czy,, Recykling Art” to ekologia czy sztuka? Góry śmieci rosną i to nie tylko na wysypiskach i w sortowniach odpadów. Coraz częściej widzimy je także w lasach, przydrożnych rowach…. Można tam znaleźć naprawdę przeróżne rzeczy: fragmenty mebli, puszki, materiały, zepsute zabawki a nawet urządzenia domowe. Jak się sami przekonaliśmy niektórym z nich można nadać zupełnie nowe znaczenie, można nadać im nowe życie. Artystyczny sposób przetwarzania śmieci nie przez wszystkich jest doceniany. Pragmatycy często powtarzają, że to nie jest prawdziwa ekologia, a jedynie jednostkowe przypadki tworzenia ekstrawaganckich dzieł. Nam na naszych pozalekcyjnych spotkaniach zależało na stworzeniu pełnowartościowego produktu, a nie artystycznego obiektu- takie działanie ma na pewno wartość edukacyjną. Tworząc lalkę ,,Jolantę”, motyla, grzechotkę, samochód, króliczka, łódź podwodną, węża ,, Stefana”, maczugę ,,Herkulesa”, misia przytulankę, słonia, gąsienicę, kotka, bębenek, samolot,, Lot”, rakietę ,,Rakietek”, mostek dla chomika….., ożywialiśmy skrawki materiału, elementy ubrań, opakowania po różnorodnych produktach, a nawet patyczki po lodach. Wykonując nasze zabawki uruchomiliśmy wyobraźnię, samodzielnie stworzyliśmy niepowtarzalne wzory wykorzystując z pozoru zupełnie niepotrzebne, nadające się do wyrzucenia rzeczy. Zaangażowaliśmy się również emocjonalnie – wiemy już do kogo powędrują i kto się z nich naprawdę ucieszy. Włożyliśmy w ich wykonanie nie tylko dużo pracy, ale przede wszystkim dużo serca. Oczywiście przed oddaniem ich w naprawdę ,, dobre ręce” udokumentowaliśmy naszą pracę i część naszych zabawek, maskotek wystawiliśmy w gablocie na szkolnym korytarzu. Zdajemy sobie sprawę, że wykonując choćby najpiękniejsze dzieła sztuki z odpadów nie unikniemy gór śmieci, ale w myśl zasady ziarnko do ziarnka…. A ile radości i fantastycznej zabawy dostarczył ,, Florkom” tworzenie pomysłowych zabawek – o tym wiedzą tylko oni- było warto.

P.S Jak co roku zbieramy dary dla zwierząt przebywających w mieleckim schronisku, zebraną karmę, miski, kaszę……, zawieziemy do naszych milusińskich w styczniu 2016 roku. Gorąco zapraszamy do udziału w naszej szlachetnej akcji. Dary przynosimy do sali nr 204, dziękujemy.
                                                                                                             J.K
galeria zdjęć
Odpady- najważniejszy problem środowiskowy-- zrealizowaliśmy I zadanieMłodzi ekolodzy wykonali pierwsze zadanie w ramach XXVII już edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”.  W bieżącym roku szkolnym kolejne zadania skupiają się wokół tematu recyklingu. Pragniemy zwrócić uwagę na coraz większe zachwianie równowagi pomiędzy potrzebami człowieka z możliwościami przyrody. Pamiętając o tym, że nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, chociaż czasami o tym zapominamy,   z uwagą przystąpiliśmy do realizacji pierwszego zadania pod tytułem :
,, Odpady- najważniejszy problem środowiskowy” .                                                                        
Postanowiliśmy rozpracować logistycznie nasze działania , no i udało się: najpierw teoria: wspaniałe filmy pod ogólnym zawołaniem- ,, Śmieci nie muszą być problemem” i dyskusja nad problemami:
1.    Odpady zasypują Polskę
2.    Śmieci do gmin
3.    Od kosza do spalarni
4.    Biogazownie
5.    Spalarnie
6.    Odpady to biznes
Podczas naszych spotkań  doszliśmy do wniosku, że odpady komunalne to jeden z największych problemów współczesnej Polski. Sytuacja jest katastrofalna, bo jeszcze kilka lat temu powszechnie stosowano najbardziej prymitywną metodę pozbywania się śmieci, czyli ich składowanie. Na wysypiska trafiało nie tak dawno 90%  wszystkich odpadów. W wielu krajach gospodarka odpadami komunalnymi jest źródłem dochodów obywateli, samorządów i państwa- mamy nadzieję, iż wzorem krajów skandynawskich ( porównaliśmy model polski i szwedzki) w Polsce już niedługo będzie podobnie.
Po przygotowaniu teoretycznym- zajęcia praktyczne: wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Mielcu. Naszą grupę ekologów oprowadzał po terenie zakładu pan prezes Rafał Groele, wyjaśniając zawiłości selektywnej zbiórki i sortowania odpadów, odpowiedniego oznaczania oraz ustalania poziomu ich odzysku. Wszystkie te czynności wymagają fachowego sprzętu, miejsca oraz ludzi z odpowiednią wiedzą na temat selektywnej zbiórki odpadów. Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo i prosto. Będąc na terenie zakładu  mogliśmy obejrzeć dawne wysypisko śmieci, na szczęście w niczym już nie przypomina wysypiska- obszar jest zrekultywowany. Odpady komunalne z terenu  miasta i gminy Mielec wywożone są na teren zakładu w  Kozodrzy- obsługuje on obecnie ¼ powierzchni województwa podkarpackiego, w Mielcu następuje tylko ich sortowanie. Wydawać by się mogło, że o śmieciach nie można opowiadać ciekawie, przekonaliśmy się jednak, że można. Dowiedzieliśmy się , jakie są losy folii( np.: polary, firanki), szkła ( tylko nie lustra), baterii, leków… To właśnie jest odzysk i zysk w czystej postaci. Gdyby tylko wszyscy o tym wiedzieli, bylibyśmy o wiele schludniejsi i bogatsi.
galeria zdjęć
                                                                                                                                                                           J.K
Młodzi Ekolodzy znów w akcji!!
            W nowym roku szkolnym: 2015/2016  grupa  ekologów  z naszego  gimnazjum z ogromnym zapałem przystąpiła do realizacji zadań XXVII już edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. W tym roku realizujemy zadania , które skupiają się wokół tematu recyklingu. Musimy oszczędzać naturalne zasoby przyrody przetwarzając i odzyskując surowce wtórne. Nasze działania zapewne nie zmniejszą w  znaczącej ilości powierzchni wysypisk śmieci, ale pragniemy zwrócić uwagę na coraz większe zachwianie równowagi pomiędzy potrzebami człowieka a możliwościami przyrody. W bieżącym roku szkolnym realizujemy w wyznaczonych terminach kolejno pięć zadań:


1. Śmieci nie muszą być problemem- selekcja, sortownia śmieci.
2. Recykling ART.
3. Naturalne środki czystości.
4. Listy na papierze czerpanym
5. Jak dbają o środowisko naturalne w innych krajach?
Jeśli szczęśliwie dobrniemy do końca  i zrealizujemy wszystkie zadania terminowo , spotkamy się z innymi drużynami na zlocie podsumowującym akcję w maju 2016roku. W pięknym otoczeniu bieszczadzkiej przyrody będziemy w bazie Berdo, w Myczkowcach walczyć znowu o miejsce na podium. Trzymajcie za nas kciuki.

                                                                                                                                                       J.KEkolodzy znów na podium.    
W dniach 29-31 maja 2015r. członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego przebywali na zlocie podsumowującym XXVI Ogólnopolską Akcję Ekologiczną „Florek”. Jak się okazało, uczniowie realizujący pod czujnym okiem opiekunek: pani Jadwigi Korzec i pani Lidii Kutrybały „florkowe” zadania, po raz kolejny stanęli na podium , zdobywając II miejsce w kategorii prezentacji realizowanych zadań i ich dokumentowania oraz II miejsce w konkursie na najciekawszą grę planszową o tematyce ekologicznej.  W piątek nadszedł długo wyczekiwany dzień – wyjazd na półwysep „Berdo” nad Zalewem Myczkowieckim. Zabraliśmy ze sobą plansze, poradniki, domki dla owadów, prezentacje multimedialne i inne materiały, czyli rezultaty naszej rzetelnej, całorocznej pracy. O godzinie 9.00 wyruszyliśmy autokarem w kierunku Bieszczad. Podróż trwała około trzech godzin, a po przeprawieniu się ,, Bieszczadzkim Cybuchem” przez zalew, udaliśmy się do przydzielonych nam domków.  Rozpakowaliśmy się w ekspresowym tempie i ruszyliśmy gromadzić wytwory naszych rąk i umysłów na hali sportowej ,, Berdo”, przygotowując miejsce pod właściwą ich prezentację. O godzinie 16.30 odbył się uroczysty apel inaugurujący zlot, a  koleżanka Ola zameldowała grupę ekologiczną z Chorzelowa (14 osób) gotową do rozpoczęcia trzydniowej , bieszczadzkiej przygody. Po zasłużonej, pysznej kolacji - wieczór integracyjny: prezentacje środowisk, ,,Familiada ekologiczna” oraz testowanie gier planszowych przygotowanych przez uczestników. To dopiero początek różnorodnych atrakcji. O godzinie 21.00 rozpoczęła się bowiem wyjątkowa noc: warsztaty plastyczne: (,, Oswajamy halę sportową na Berdo”) , ognisko oraz spotkanie z astronomem i obserwacja gwiaździstego nieba. Widoki zapierały dech w piersiach, a nietypowe, nocne zajęcia dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń. Dzień drugi rozpoczął się od pobudki o godzinie 7.30 i  po skonsumowaniu śniadania rozpoczęła się  wyprawa rowerkami wodnymi do kamieniołomu Koziniec, by  po krótkiej przerwie wrócić pieszo górskim szlakiem w  kierunku Zalewu Myczkowieckiego, na bazę. W czasie wcale niełatwej wędrówki poznawaliśmy piękno ojczystej, bieszczadzkiej przyrody i zdobywaliśmy umiejętności sprawnościowe. Po obiedzie odbyły się warsztaty pt: ,, Magiczny autobus” , czyli podróż między stoiskami. Pierwszy przystanek to gotowanie z dietetykiem- nasi ekolodzy stanęli na wysokości zadania  i ugotowali pyszną potrawę pod hasłem: ,, W witaminowym świecie pyszności”. Drugi postój to: warsztaty z dziennikarzem pt: ,, Mała przyroda wielkim okiem kamery”. Oba zajęcia były profesjonalnie przygotowane i ciekawie poprowadzone, przez co wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród ekologów. Mamy nadzieję, iż staną się inspiracją w rozwijaniu i doskonaleniu poznanych dopiero co umiejętności oraz pogłębianiu wiedzy w tych zakresach. Po kolacji wieczór integracyjny i przygotowanie wystawy oraz niespodziewana burza, która tylko najbardziej wytrwałych nie zaprowadziła od razu do domków.  Niedzielę tradycyjnie rozpoczęła pobudka o godzinie 7.30, oczywiście  śniadanie i uroczysta polowa msza święta, w której nasi ekolodzy brali czynny udział. Posileni, w pełni gotowości, stawiliśmy się na uroczystym apelu wieńczącym zlot, na którym zostały wręczone nagrody.  Już po raz kolejny stanęliśmy na podium i zajęliśmy: -drugie miejsce w kategorii prezentacji realizowanych zadań i ich dokumentowania oraz  – drugie miejsce za najciekawszą grę planszową o tematyce ekologicznej otrzymaliśmy także wspaniałe dyplomy i nagrody. Każdy z nas uświadomił sobie, jak wiele można osiągnąć wspólną pracą i jak ogromną sprawiło to nam radość. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Jeszcze jeden rzut oka na piękne zielone, bieszczadzkie lasy , zalew i udaliśmy się autokarem nad Solinę, gdzie spacerowaliśmy po koronie zapory podziwiając piękne widoki. Następnie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy w drogę do domu. Do Chorzelowa przyjechaliśmy około godziny 18.30, nasz pobyt na ,,Berdo" udokumentowaliśmy na zdjęciach, lecz najpiękniejsze wspomnienia pozostaną w sercu każdego z nas.                                        
galeria zdjęć
                                                                      Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


,, Domki dla owadów”   - zrealizowaliśmy już czwarte, przedostatnie zadanie w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek” 2015r. Domki dla owadów-  pożyteczne , szlachetne działanie na rzecz  i dla pożytecznych owadów  drapieżnych i zapylających kwiaty. Na pytanie: jakie znasz pożyteczne owady? , zapewne wielu z nas odpowie, że pszczołę miodną, biedronkę, być może trzmiela i na tym raczej skończy się wymienianie. O wiele dłuższa będzie lista tych, które dają się nam we znaki, bo jednym tchem możemy wymienić, między innymi: komara, meszki, mszyce, pchły, pluskwy, stonkę ziemniaczaną, wołka zbożowego, korniki i sporo innych. I to pewnie dlatego, że znamy dużo więcej owadów szkodliwych , mamy o nich tak złe zdanie. A przecież istnieje duża grupa owadów pożytecznych, oprócz wymienionych wcześniej o których  nie zawsze pamiętamy, a  które pomagają niejednemu ogrodnikowi, jak chociażby: pszczoły samotnice, co prawda nie dające miodu, ale za to zapylające większą ilość kwiatów niż ich miodne siostry, inne błonkówki, złotooki, skorki, bzygi, ważki, chrząszcze, które żywią się mszycami, przędziorkami, komarami i innymi szkodnikami. Gdyby tak nie było, to jaki sens miałoby przygotowywanie specjalnych schronień dla tych owadów? Jednak właściciele sadów i ogrodów coraz chętniej budują takie owadzie hotele na swoich działkach. Wolą zawsze skorzystać z małych pomocników, naturalnych wrogów szkodników niż używać szkodliwych środków chemicznych. Owady na pewno nie pojawią się w ogrodzie, jeśli będzie przesadnie wypielęgnowany, lubią za to różnorodne rośliny kwitnące, które wabią, dają im pokarm i schronienie. Owady drapieżne i pająki są naturalnymi wrogami szkodników w ogrodzie. Polują zwykle na inne owady i bezkręgowce w powietrzu, na lądzie i w glebie. Mają także znaczny udział w walce ze szkodnikami, ograniczając ich populację- pomagają zachować równowagę w środowisku naturalnym, Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, że w ogrodzie mamy tysiące małych ochroniarzy w postaci pożytecznych owadów drapieżnych. Drapieżne biedronki oraz ich larwy żywią się głównie mszycami i czerwcami, jedna larwa biedronki zjada około 600 mszyc. Drapieżne chrząszcze zjadają dżdżownice i ślimaki, a gatunki kwiatów o długich rurkowatych kielichach zapylane są przez trzmiele ( najbardziej znanymi krajowymi przedstawicielami trzmieli jest trzmiel ziemny o białym końcu odwłoka, gnieżdżący się w ziemi oraz trzmiel kamiennik). Dzisiaj coraz mniej jest miejsc, gdzie można słuchać, jak rozwijają się liście wiosną, kwitną dzikie kwiaty i patrzeć na brzęczące owady. Coraz trudniej też znaleźć człowieka, który pochyli się i zapatrzy na pięknego motyla, pracującą pszczołę, wędrującą po liściu biedronkę - pomóżmy ocalić te walory i odgłosy przyrody. Warto, powielać pozytywne zachowania, działania innych i samemu również zrobić coś  dobrego : na przykład domki dla owadów. Wykonaliśmy owadzie hotele, podpatrzyliśmy również duże domki( ule) w terenie, widzieliśmy domki- ule w formie pni drzew oraz rzeźb- postaci ludzi. Nasze domki , a tak naprawdę nie nasze są różnorodne: w formie ula, drzewa, fragmentu pnia…… Przywieziemy na zlot jeden tylko, pozostałe zostawimy prawowitym właścicielom- owadom.
galeria zdjęć
                                                                                                       
                                                                                                                                         J.KKolejne, ekologiczne zadanie za nami!


Nasz azyl- to już trzecie realizowane przez nas zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej  ,, Florek”. Azyl,  ulubione miejsce, to takie miejsce , w którym każdy z nas czuje się jak u siebie. Mamy tak naprawdę kilka takich miejsc ( szczególne są dwa) w których przede wszystkim przez ponad 15 już lat realizujemy zadania kolejnych edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”. To pierwsze miejsce: takie codzienne, zwyczajne, ale szczególne to klasopracownia biologiczna- to tu odbywają się narady, powstają ciekawe pomysły, tworzone są różnorodne prace plastyczne i ekologiczne. Grupy szkolnych ekologów wraz z opiekunkami w trudzie i mozole, czasem na wesoło, a bywa że i na smutno próbują udźwignąć ciężar kolejnych zadań na odpowiednim poziomie. Do klasy zawsze zapraszamy naszych gości, spotykamy się tu roboczo i od święta. Wiele zadań już za nami, mamy nadzieję, że wiele jeszcze przed. Drugim bardzo ważnym dla nas miejscem jest las. Las, w którym i dzięki któremu mogliśmy zrealizować wiele ciekawych zadań i przeżyć mnóstwo fantastycznych przygód. Takim , ,naszym” zakątkiem możemy nazwać leśną polanę w Nadleśnictwie Mielec. Przed wizytą w nadleśnictwie już kilka lat temu przeanalizowaliśmy materiały dotyczące ścieżek dydaktycznych i spacerowych najbliższej okolicy i przewędrowaliśmy wtedy ścieżką: ,, Do Bobra”. Wybraliśmy miesiąc zimowy- było t o w lutym. Co prawda spacer ścieżką przyrodniczą , położoną dość blisko Chorzelowa udał się znakomicie, niestety trudno było to  nazwać zimowym wyczynem. Trasa ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej ,, Do Bobra” sprzyjała aktywnemu spędzeniu czasu na łonie natury i pozwalała poznać ciekawe zakątki lasów leśnictwa ,, Cyranka” oraz ich mieszkańców- bobra europejskiego. Ścieżka została założona w 2004 roku, cała trasa ma długość 3,5 km. Brama, od której rozpoczyna się wędrówkę znajduje się obok budynku Nadleśnictwa Mielec. Las przyjął nas wtedy nie śniegiem i mrozem, ale wiosennym słońcem, ciszą, spokojem, cudownym zapachem drewna i nieśmiałym śpiewem ptaków. Co prawda brakło zimowej szaty, ale nie był to tak naprawdę powód naszego zmartwienia, ponieważ w lesie było po prostu ślicznie. Najbardziej zachwycił nas widok, który ukazał się na końcu ścieżki dydaktycznej: rozległa, otoczona wianuszkiem drzew, piękna polana. Postanowiliśmy wtedy -  będzie to ,, nasze miejsce”. I tak już zostało. Przychodzą do I klasy gimnazjaliści-,, Florkowicze”, odchodzą kończąc III klasę, a nasze miejsce na leśnej polanie nie ulega większej ,,modernizacji” . Wtedy, przed pierwszym tam przyjazdem analizując prognozy pogody stwierdziliśmy, że połączymy przyjemne z pożytecznym i przy tak wspaniałej , lutowej pogodzie na końcu trasy ścieżki dydaktycznej( oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym) zapłonęło pod czujnym okiem leśnika prawdziwe, leśne ognisko, na najprawdziwszej leśnej- później ,,naszej” polanie. Miejsce jest nadal piękne, polana wspaniała, dobudowano wiaty, by można posiedzieć w razie niepogody a my znowu wybierzemy się do lasu, ale tym razem poczekamy na piękną, najprawdziwszą  wiosnę. Wypracowane materiały: ( zdjęcia, albumy, prace plastyczne) przywieziemy jak zwykle w maju na zlot podsumowujący całoroczną akcję.
galeria zdjęć
                                                             

                           J.KNasi ekolodzy znowu górą
          W bieżącym roku szkolnym, w ramach realizacji zadań XXVI edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”, ogłoszone zostały dwa dodatkowe konkursy w trzech kategoriach wiekowych. W konkursie pierwszym, fotograficznym: ,, Osobliwość przyrody w jednym kadrze”( zdjęcie wyżej), zajęliśmy II miejsce. Autorką zdjęcia z poetyckim wręcz krajobrazem jest nasza koleżanka z klasy II D- gimnazjum: Renata Ortyl. Serdecznie gratulujemy.  1 marca 2015 roku zakończył się ,,fejsbukowy” konkurs pod zawołaniem: ,, Pejzaże w innym wydaniu”. Trudność i niezwykłość zadania polegała na tym, że należało przedstawić zapamiętany, sfotografowany pejzaż bez używania kredek. Twórcy mogli wykorzystać różnorodne, ale niestandardowe materiały i przelać na papier swoje niesamowite pomysły. Nie było ani lekko, ani banalnie; wykonaliśmy 5 różnorodnych prac i przesłaliśmy do sztabu akcji. Rywalizacja trwała do ostatniej minuty, a autorzy zaskoczyli organizatorów nie tylko kreatywnością, różnorodnością, ale i ilością nadesłanych prac. W kategorii: młodzież z gimnazjum i szkoły średnie prace wykonane przez naszych ekologów indywidualnie i grupowo zajęły odpowiednio: 1 i 2 miejsce. Nagrodzone prace publikujemy poniżej, autorom pogratulujemy na najbliższym apelu. Jesteście niesamowici, dziękujemy.
        
                                                                                                  J.K

Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego zorganizowali kolejny już raz akcję ,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Przez cały grudzień i dwa tygodnie stycznia zbieraliśmy karmę, koce, miski i różnorodne dary, które  w dniu 14 stycznia 2015 roku przekazaliśmy mieleckiemu schronisku dla zwierząt.   W akcję zaangażowali się nie tylko członkowie koła, ale wielu uczniów  całego Zespołu Szkół. Nie zawiedli nawet przedszkolacy i uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej.Za wszelką pomoc w imieniu milusińskich ze schroniska, serdecznie dziękujemy.Zebrane dary osobiście dostarczyli uczniowie klasy czwartej, którzy pod opieką p. Barbary Durej i p. Jadwigi Korzec odwiedzili swoich podopiecznych. Była to z pewnością jedna z najciekawszych lekcji przyrody ucząca współczucia i empatii. Zima to trudny czas dla zwierząt, a dla ich właścicieli okres próby. Bądźmy odpowiedzialni za małych podopiecznych w zagrodach, domach i w naszym najbliższym otoczeniu.Mimo bardzo łagodnej i sprzyjającej zwierzętom na razie zimy, pamiętajmy o tym, aby nie pozostawiać naszych braci mniejszych  w czasie mrozów na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych. Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, dobrze by było przed wejściem do budy przybić zasłonkę z grubego koca. Nie zapominajmy o napełnianiu misek świeżą wodą.Łańcuchy nie mogą być zakładane na szyję psa bez skórzanej obroży, a w czasie największych mrozów należy spuścić go z uwięzi, oczywiście na ogrodzonym terenie. Pamiętajmy również , że koty nie są przyzwyczajone do mrozów i w niskich temperaturach giną. Pozwólmy im schować się np. w ciepłej szopie, stodole. Otoczmy troską dzikie ptaki, pamiętajmy jednak, że dokarmianie rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy spadnie śnieg.                                        
  Powodzenia, pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
                                                                                                                              J.K
galeria zdjęćNajpierw na naszych pozalekcyjnych spotkaniach zbieraliśmy wiedzę teoretyczną; w ruch poszły plansze poglądowe, podręczniki metodyczne, przepisy dotyczące praw ochrony przyrody, ustawy…. Oczywiście w naszych poszukiwaniach ,, wiedzowych” niezastąpiony okazał się, jak łatwo się domyślić- Internet. Udało się, wyszukaliśmy różnorodne materiały dydaktyczne i na ich podstawie zdobyliśmy obszerne informacje na temat pomników przyrody najbliższej okolicy. Poznaliśmy miejsca  ich występowania w Mielcu i okolicy oraz przepisów, które umożliwiły ich utworzenie. Nagromadzoną w ten sposób wiedzę bardzo intensywnie wykorzystaliśmy w czasie działań plastycznych i graficznych. Wspólnymi siłami wykonaliśmy album zawierający zestawienie pomników przyrody w Mielcu i okolicy( najbliższy pomnik przyrody mamy ok.250 metrów od szkoły w Chorzelowie), powstały również ciekawe inspiracje plastyczne. Oczywiście zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zadania nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Tuszyma, które bardzo serdecznie odpowiedziało na prośbę spotkania i zajęć terenowych członków i opiekunów koła z leśnikiem na temat pomników przyrody . Mimo dość niesprzyjających warunków atmosferycznych- silny wiatr, przelotne opady nie ominęły nas na szczęście zajęcia terenowe. Leśnik, pan inż. Artur Święch najpierw zaprosił nas na wędrówkę w poszukiwaniu pomnika przyrody, znów się udało- co udokumentowaliśmy na zdjęciach. W otoczeniu pięknej przyrody, mimo chłodu i wiatru pan Artur jeszcze w plenerze, pod rozłożystymi konarami ponad 400- letniego drzewa opowiadał barwnie i ciekawie o roli i znaczeniu takich małych ekosystemów, bo przecież to nie tylko drzewo, ale ogromne bogactwo różnorodnych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zmarznięci, ale zadowoleni wróciliśmy do nadleśnictwa i w fantastycznej sali konferencyjnej mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji  multimedialnej pt: ,,Pomniki przyrody”. Nie sposób w meldunku przedstawić wszystkich informacji i wiadomości które uzyskaliśmy, wspomnimy tylko ,iż termin ,, pomnik przyrody” został wprowadzony przez Aleksandra von Humbolta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody. Znaczącym jednak propagatorem objęcia ochroną starych drzew był Hugo Conwentz- botanik niemiecki ( urodzony niedaleko Gdańska), pionier europejskiej ochrony przyrody, propagator idei parków narodowych. Należy jeszcze może nadmienić, że do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np.- źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp. Zaopatrzeni w różnorodne materiały- prezent od nadleśnictwa, po wykonaniu wspólnego zdjęcia i po serdecznym podziękowaniu za gościnę wróciliśmy bezpiecznie do szkoły.


galeria zdjęć                                                                                                                                                      
J.K

Młodzi ekolodzy z Chorzelowa wykonali pierwsze  zadanie  w ramach XXVI  edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. W tym roku Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna swoje zadania skupiła wokół tematu:  ,, Oswajamy najbliższą przestrzeń”. Pamiętamy więc o tym, że aby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie i najbliższej okolicy. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, chociaż czasami o tym zapominamy. Z radością przystąpiliśmy do realizacji pierwszego zadania pod tytułem:
,, Osobliwości przyrody” . Najpierw konsultacja naukowa i debata pod zawołaniem :co zaliczamy do osobliwości przyrodniczych? Następnie ustalenia: Osobliwości przyrodnicze to obszary bądź obiekty unikalne, nietypowe pod względem przyrodniczym. Mogą to być na przykład skały, rośliny, zwierzęta lub inne obiekty kulturowo-przyrodnicze. Na miano osobliwości zasługują nie tylko pojedyncze obiekty, ale też całe tereny, jak na przykład las, bagno itp. W naszym najbliższym otoczeniu nie brakuje fantastycznych krajobrazów i dziwów natury – osobliwości więc nie brakuje wokół nas. Wyostrzyliśmy zgodnie z zaleceniem wzrok i otworzyliśmy się na piękno otaczającego  świata. Wyruszyliśmy w teren, zabraliśmy aparaty fotograficzne i uwieczniliśmy na zdjęciach piękne krajobrazy, stare domostwa , wspaniałe rośliny i  zwierzęta. Niedaleko naszej  szkoły , na terenie obejścia pięknego, chorzelowskiego Kościoła znajduje się owiany kilkusetletnią legendą pomnik przyrody o ciekawym, nietypowym kształcie. Nawiązaliśmy już troszeczkę do zadania drugiego: ,, Pomniki przyrody” i nasza kronikarka ekologiczna- Marta, obiecała spisać legendę związaną z,, naszym” pomnikiem przyrody. Z  jej opowieści wiemy , że historia tego drzewa  i powstania w tym miejscu świątyni ,jest bardzo ciekawa.
Zajęcia terenowe udały się znakomicie. Mimo późnej już przecież jesieni dopisywała wspaniała pogoda i mogliśmy fotografować do woli. Na kolejnych  ,, florkowych”  spotkaniach powstały plakaty, prace plastyczne, prace przestrzenne i prezentacje multimedialne. Warto było popatrzeć inaczej na znaną nam przecież okolicę, zachłysnąć się jej jesiennymi już barwami i docenić miejsce swojego zamieszkania, które na co dzień wydaje się nam całkiem zwyczajne. Spisaną pięknie legendę, plakaty, prezentację i zdjęcia z realizacji I zadania przywieziemy na zlot podsumowujący akcję.
J.K
    galeria zdjęć
W tym roku Harcerska Ogólnopolska Akcja Ekologiczna „Florek”  swoje zadania skupiła wokół  tematu "Oswajamy najbliższą przestrzeń." Pamiętamy o tym, że aby zmieniać świat, trzeba zacząć od siebie i najbliższej okolicy. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, chociaż czasami o tym zapominamy.
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego  z radością przystępują do realizacji zadań:
Zadania

Zadanie 1.  „Osobliwości przyrody”
        Z całą pewnością w naszym otoczeniu znajdują się takie cuda przyrody, które warte są upowszechnienia. Być może jest to prastara aleja lipowa, a  może dwa drzewa różnego gatunku zrośnięte ze sobą. Osobliwości nie brakuje wokół nas. Trzeba tylko wyostrzyć wzrok i otworzyć się na piękno otaczającego świata. Wyruszymy w teren, zabierzemy aparaty i stworzymy prezentację multimedialną na ten temat. A może nakręcimy film?  Na pewno pomysłów nam nie zabraknie! 
Meldunek w formie elektronicznej wyślemy przed15 listopada 2014r.
   Zadanie 2.  „Pomniki przyrody”  Wykorzystamy wiedzę zawartą w opracowaniach przyrodniczych. Nawiążemy współpracę z LOP lub leśnikami. Zbierzemy teoretyczną wiedzę, a potem wyruszymy w teren. Odszukajmy pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej w naszej najbliższej okolicy. Pomyślimy jak upowszechnić te miejsca. Może wykonamy gazetkę tematyczną, a może "po oswojeniu" wybranego pomnika przyrody zaprowadzimy tam znajomych lub kolegów z klasy? Zadanie wykonamy w dogodnym dla nas terminie. 
Meldunek w formie elektronicznej prześlemy do 15 stycznia 2015r.
Zadanie 3.  „Nasz azyl”
    Zorganizujemy cykl spotkań w naszym ulubionym miejscu. Być może będzie to polana w lesie, a może plac ogniskowy w najbliższej okolicy, a może....( jeszcze pomyslimy). Każdy z nas wie najlepiej jaki jest jego azyl i gdzie czuje się najlepiej! W czasie tych spotkań będziemy dokumentować  zmiany zachodzące w przyrodzie. Im wcześniej zaczniemy, tym hojniej obdaruje nas przyroda. Przygotujemy album ze zdjęciami, które zachwycą innych, a być może nawet zachęcą ich do wizyty w naszym azylu! Realizację tego zadania rozpoczniemy już w październiku.
    Meldunek  w  formie elektronicznej prześlemy do 15 marca 2015r.
Zadanie 4.  „Domki dla owadów”
    Do owadów zapylających, należą oprócz pszczół, też trzmiele, murarki ogrodowe, pszczolinki, obrostki oraz motyle. Niestety, ze względu na obecnie panującą modę na ładnie przystrzyżone trawniczki oraz perfekcyjne wygrabywanie liści, owady zapylające mają coraz mniej naturalnych siedlisk i kryjówek. Wykonamy domki dla owadów. Postawimy je w miejscach ustronnych, w pobliżu ogrodów lub działek. A może zaprosimy owady do swojego przydomowego ogródka? Jeden domek przywieziemy na Berdo! Tam co prawda nie brakuje dzikich terenów, ale chętnie pokażemy nasze konstrukcje!
    Meldunek prześlemy do 15 kwietnia 2015r.
Zadanie 5. Zadanie dowolne „Pokażcie jak oswajacie najbliższą przestrzeń”

    W tym zadaniu wykażemy się pomysłowością i kreatywnością. Może zorganizujemy heppening, spotkania, zabawy, wykonamy plakaty, gazetki, foldery, itp.! Zaskoczymy na pewno konkurentów.
         Meldunki prześlemy do 10 maja 2015r.
Jak co roku bezdomne psy i  koty potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć. Poza realizacją zadań wynikających z harmonogramu ,,FLORKA” zorganizujemy świąteczną, mikołajkową zbiórkę karmy, koców, misek…, które przekażemy dla schroniska zwierząt w Mielcu. Ogłosimy również zbiórkę darów wśród całej szkolnej społeczności; jesteśmy pewni, że spotkamy się z pozytywnym odzewem i wielu uczniów zaangażuje się w pomoc braciom mniejszym. Uzyskane w ten sposób środki i dary zawieziemy do schroniska. Każde z realizowanych zadań jest dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji, a informacje o realizacji zadań zamieszczane na stronie szkoły oraz w gablocie na szkolnym korytarzu. Mamy nadzieję, jak co roku zrealizować w terminie wszystkie zadania i spotkać się na zlocie podsumowującym akcję w dniach: 29-31 maja 2015r, w ośrodku,, Berdo” w Myczkowcach.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła EkologicznegoEkolodzy z wizytą w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie

W dniu 23 czerwca 2014 r. przedstawiciele szkolnego koła ekologicznego wraz z opiekunkami i zaproszonymi gośćmi w osobach: dyrektor Zespołu Szkół: Mirosława Wydro, wójt Gminy Mielec: Kazimierz Gacek, Skarbnik Gminy Mielec: Małgorzata Cyran gościli w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie na otwarciu wystawy pokonkursowej XXV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”. Podsumowanie całorocznej pracy kół ekologicznych i drużyn harcerskich odbyło się wcześniej : 23-25 maja 2014r na zlocie podsumowującym akcję, nad Zalewem Myczkowieckim. W całej tegorocznej edycji zajęliśmy I i II miejsce w dwóch różnych kategoriach i dzięki uzyskanym wysokim lokatom znaleźliśmy się w grupie zaproszonych do zaprezentowania naszego dorobku szerszej grupie odbiorców. Splendor dla naszego koła tym większy, iż wystawę otworzyła wicewojewoda podkarpacki: Alicja Wosik, komendantka Chorągwi Podkarpackiej, hm. Władysława Domagała oraz komendantka Hufca Sanok hm. Krystyna Chowaniec. Po serdecznym przywitaniu zaproszonych gości, nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród książkowych dla wyróżnionych kół i indywidualnych uczniów. Następnie zwiedzanie wystawy i planowanie kolejnych ,,florkowych” zadań. Po uczcie duchowej- coś dla ciała; przyszedł czas na konsumpcję ciasteczek, truskawek i pysznych lodów. Zadowoleni z wyróżnienia, bogatsi w dyplomy, książki i zdjęcia wróciliśmy bardzo chętnie do szkoły, niedługo przecież wakacje.
                                                                                                                                   J.KLekcja przyrody na żywo- owady
W dniu 5 czerwca 2014r odbyła się w naszej szkole ciekawa lekcja przyrody poświęcona owadom. Spotkanie z tymi stawonogami prowadzone było przez panią dr Katarzynę Ryglicką, która starała się poprzez prezentację żywych okazów ( modliszka, larwa, chrząszcz, karaczan, szarańcza) oraz kolekcję zasuszoną ( motyle, ćmy polskie i tropikalne, chrząszcze, ważki, pluskwiaki), przełamać lęk oraz obalić mity na temat owadów wśród dzieci.   Pani Katarzyna starała się rozwinąć zainteresowania przyrodnicze, oraz postawy badawcze wśród widzów, którzy mieli okazję przyglądnąć się zwierzakom z bliska i poszerzyć wiedzę na ich temat. Prowadząca barwnie opowiadała o cechach wyróżniających owady spośród innych stawonogów, scharakteryzowała środowiska w których żyją , a także wskazywała na elementy budowy ciała: oczy złożone, czułki, aparaty gębowe, modyfikacje skrzydeł. Podzieliła także owady na zdolne i niezdolne do lotu, omówiła cykl życiowy i opowiedziała kilka ciekawostek na temat  życia owadów. Okazało się, że lekcja przyrody ,, na żywo” też może być ciekawa i interesująca
                                                                                                                                                    J.K
galeria zdjęć

Ekolodzy znów na podium.                                                                                           


W dniach 23-25 maja 2014r. członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego przebywali na zlocie podsumowującym XXV- jubileuszową Ogólnopolską Akcję Ekologiczną „Florek”. Jak się okazało, uczniowie realizujący pod czujnym okiem opiekunek: pani Jadwigi Korzec i pani Lidii Kutrybały „florkowe” zadania, po raz kolejny sięgnęli po laur zwycięzcy , zdobywając I miejsce w kategorii prezentacji realizowanych zadań i ich dokumentowania oraz II miejsce w  całej XXV edycji akcji.  W piątek nadszedł długo wyczekiwany dzień – wyjazd na półwysep „Berdo” nad Zalewem Myczkowieckim. Zabraliśmy ze sobą plansze, poradniki, prezentacje multimedialne i inne materiały, czyli rezultaty naszej rzetelnej, całorocznej pracy. O godzinie 9.00 wyruszyliśmy autokarem w kierunku Bieszczad. Podróż trwała około trzech godzin, a po przeprawieniu się łodzią przez zalew, udaliśmy się do przydzielonych nam domków.  Rozpakowaliśmy się w ekspresowym tempie i ruszyliśmy w trasę, by poznać teren. Widoki zapierały dech w piersiach, a ścieżka przyrodnicza wokół Jeziora Myczkowieckiego dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń. Po zrobieniu kilku zdjęć wróciliśmy do naszej bazy noclegowej. O godzinie 18.00 zjedliśmy obiadokolację, po czym udaliśmy się na apel inaugurujący zlot. Koleżanka Iza zameldowała naszą ekologiczną grupę (13 osób) gotową do rozpoczęcia trzydniowej przygody w towarzystwie harcerzy. Kolejnym, ostatnim już punktem dnia był wieczorny, wielki bal urodzinowy, w którego programie znalazły się ciekawe pląsy i zabawy, nietuzinkowe ekologiczne stroje i piękne życzenia na 25 urodziny ,,Florka”. Dzień drugi rozpoczął się od pobudki o godzinie 7.30 i  po skonsumowaniu śniadania rozpoczęła się  gra terenowa ,, Eko-skaut”, w  czasie której poznawaliśmy piękno ojczystej, bieszczadzkiej przyrody i zdobywaliśmy umiejętności sprawnościowe. Tego dnia mieliśmy zdobyć również jak najwięcej informacji na temat bieszczadzkiego nieba, wysłuchaliśmy więc prelekcji ekologa pt: ,, Zanieczyszczenie nieba światłem”. Po obiedzie, odbyły się warsztaty  prowadzone przez chorzelowskich ekologów , których celem było wykonanie podobizny Florka; maskotka spodobała się wszystkim.  Przed kolacją udaliśmy się do rezerwatu przyrody- Przełom Sanu pod grodziskiem i cudownego źródełka, a wieczorem odbyło się tradycyjne harcerskie ognisko, na którym przedstawiała się każda z grup. Przy dźwiękach gitar śpiewaliśmy przepiękne harcerskie piosenki, drużyny i grupy ekologiczne  prezentowały także plastyczne obrazy z życia Florka.  Niedzielę tradycyjnie rozpoczęła pobudka o godzinie 7.30 i oczywiście  śniadanie. Posileni, w pełni gotowości, stawiliśmy się na uroczystym apelu wieńczącym zlot, na którym zostały wręczone nagrody.  Już po raz kolejny przyznano nam zaszczytne -pierwsze miejsce w kategorii prezentacji realizowanych zadań i ich dokumentowania oraz  – drugie miejsce za realizację wszystkich pięciu florkowych zadań. Doceniono bardzo naszą wystawę (wzbudziła ona zachwyt wszystkich), za którą otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie : zaproszenie na wystawę naszych prac w  Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Splendor tym większy, że wśród zaproszonych na podsumowanie akcji gości, obecni byli  m. in.: wicewojewoda podkarpacki: Alicja Wosik, komendantka Chorągwi Podkarpackiej, hm. Władysława Domagała oraz komendantka Hufca Sanok hm. Krystyna Chowaniec. Każdy z nas uświadomił sobie, jak wiele można osiągnąć wspólną pracą i jak ogromną sprawiło to nam radość. Zadowoleni z tego wyróżnienia udaliśmy się na polową mszę świętą, w której nasi ekolodzy brali czynny udział. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Jeszcze jeden rzut oka na piękne zielone lasy , zalew i udaliśmy się autokarem nad Solinę, gdzie spacerowaliśmy po koronie zapory podziwiając piękne widoki. Następnie zjedliśmy obiad i ruszyliśmy w drogę domu. Do Chorzelowa przyjechaliśmy około godziny 19.30. Nasz pobyt na "Berdo" udokumentowaliśmy na zdjęciach, lecz najpiękniejsze wspomnienia pozostaną w sercu każdego z nas. 
 
                                      
galeria zdjęćDzień Ziemi w naszej szkole
                                                                             
W dniu 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. To największe ekologiczne święto świata celebrowane  od 1970 roku,  obecnie  obchodzone jest  w 192 krajach, od 1990 roku również w Polsce. Głównym zadaniem tego Święta Ziemi jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem jej mieszkańców. Obchodom Dnia Ziemi co roku przyświeca inne hasło będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej. Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi odbywał się podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu,, Zmieniaj nawyki- nie klimat”. Społeczność uczniowska, członkowie i opiekunowie szkolnego koła ekologicznego również włączyli się w kampanię edukacyjną, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Realizujemy kolejne ,, Florkowe ” zadania - w zrealizowanym zadaniu czwartym nawiązaliśmy współpracę z firmą EKOPHONE i zebraliśmy ponad 5 kg zużytych telefonów komórkowych z przeznaczeniem do profesjonalnej ich utylizacji. Bierzemy także udział w konkursach gminnych, których celem jest poprawa środowiska najbliższej okolicy, a w naszej szkole przygotowaliśmy i przedstawiliśmy szerokiej rzeszy odbiorców scenki ekologiczne na temat znaczenia segregacji odpadów pod tytułem: ,,Ekologia ma wesoło”. Przed wystawieniem części artystycznej rozstrzygnięty został konkurs na prace plastyczne o tematyce związanej z hasłem tegorocznych obchodów Dnia Ziemi- należy nadmienić, iż wykonane zostały one ze szczególną starannością i dbałością o detale. Z naszymi ekologicznymi scenkami gościliśmy również  w zaprzyjaźnionych szkołach: Szkole Podstawowej w Chrząstowie i Społecznej Szkole Podstawowej w Złotnikach. W obu placówkach przyjęto nas bardzo ciepło i mamy nadzieję, że podobały się nasze aktorskie, ekologiczne popisy propagujące ideę ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na  segregację, recykling  i utylizację odpadów. Wszyscy przecież chcemy żyć w pięknym, czystym, zdrowym  środowisku.
                                                                            Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


galeria zdjęć    ,,Na ścieżce przyrodniczej”- zrealizowaliśmy zadanie III 

Ścieżki przyrodnicze- to już trzecie realizowane przez nas zadanie w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”, XXV, jubileuszowej edycji. W ramach realizacji tego zadania nawiązaliśmy kontakt z Nadleśnictwem Mielec, które bardzo serdecznie odpowiedziało na prośbę spotkania członków i opiekunów koła z leśnikiem oraz spotkania się członków i opiekunów koła na trasie ścieżki przyrodniczej. Po stosownych, obustronnych ustaleniach zostaliśmy zaproszeni i wraz z p. J. Korzec, p. L. Kutrybała oraz p. M. Woźniakiem w dniu 25 lutego 2014 roku, udaliśmy się  na spotkanie do nadleśnictwa. Jak widać na załączonych w galerii zdjęciach, przyjęto nas bardzo gościnnie. W fantastycznej sali konferencyjnej mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji na temat pracy i roli leśnika, nasi gospodarze opowiadali barwnie i ciekawie o znaczeniu, bogactwie lasów oraz zwyczajach ich mieszkańców, nietypowej zimy tego roku oraz oznak zbliżającej się szybko wiosny- prelekcja poparta została fajną prezentacją multimedialną. Ścieżki dydaktyczne- z jednej strony sposób na regulację ruchu turystycznego, zwłaszcza na terenach rezerwatów przyrody, na których występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt, z drugiej natomiast edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej. Po ciekawej prelekcji odbył się także krótki konkurs wiedzowy ( tak, nie) - wypadliśmy nienajgorzej. Przed wyjazdem do Nadleśnictwa w Mielcu przeanalizowaliśmy zebrane wcześniej materiały dotyczące ścieżek dydaktycznych i spacerowych najbliższej okolicy. Czekając z niecierpliwością na prawdziwą zimę i na opady śniegu , ustaliliśmy, że będzie to spacer ścieżką: ,, Do Bobra”. Co prawda spacer ścieżką przyrodniczą , położoną najbliżej naszej miejscowości udał się znakomicie, niestety trudno nazwać to zimowym wyczynem. Trasa ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej ,, Do Bobra” sprzyja aktywnemu spędzeniu czasu na łonie natury i pozwala poznać ciekawe zakątki lasów leśnictwa ,, Cyranka” oraz ich mieszkańców- bobra europejskiego. Ścieżka została założona w 2004 roku, cała trasa ma długość 3,5 km. Brama, od której rozpoczyna się wędrówkę znajduje się obok budynku Nadleśnictwa Mielec. Las przyjął nas więc nie śniegiem i mrozem, ale wiosennym słońcem, ciszą, spokojem, cudownym zapachem drewna i nieśmiałym śpiewem ptaków. Co prawda brakło zimowej szaty, ale nie był to tak naprawdę powód naszego zmartwienia, ponieważ w lesie było po prostu ślicznie. Przed wyjazdem analizując prognozy pogody stwierdziliśmy, że połączymy przyjemne z pożytecznym i przy tak wspaniałej , lutowej pogodzie na końcu trasy ścieżki dydaktycznej( oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym) zapłonęło pod czujnym okiem leśnika prawdziwe, leśne ognisko, na najprawdziwszej leśnej polanie. Wzmocnieni grillowanymi kiełbaskami z chlebem, po serdecznym podziękowaniu za gościnę oraz otrzymaniu ciekawych materiałów dydaktycznych i drobnych upominków od naszych przewodników wróciliśmy do szkoły. Ach, i jeszcze konkurs na najciekawsze zdjęcie z pobytu w nadleśnictwie i spaceru ścieżką dydaktyczną, a może z ogniska? Wypracowane materiały , zdjęcia, foldery przywieziemy na majowy zlot podsumowujący akcję.
galeria zdjęć


                                          Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego
Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego zorganizowali kolejny już raz akcję:
,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.
Przez cały grudzień i dwa tygodnie stycznia zbieraliśmy karmę, koce, miski i różnorodne dary, które  w dniu 03 lutego 2014 roku przekazaliśmy mieleckiemu schronisku dla zwierząt. Nad całą zbiórką czuwały nasze niezastąpione opiekunki: p. Jadwiga Korzec i p. Lidia Kutrybała. W akcję zaangażowali się nie tylko członkowie koła, ale wielu nauczycieli i uczniów  całego Zespołu Szkół- w transporcie darów pomagała nam także p. Elżbieta Głodzik. Nie zawiedli nawet przedszkolacy i uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej. Za wszelką pomoc w imieniu milusińskich ze schroniska, serdecznie dziękujemy.
Zima to trudny czas dla zwierząt, a dla ich właścicieli okres próby. Bądźmy odpowiedzialni za małych podopiecznych w zagrodach, domach i w naszym najbliższym otoczeniu.
Mimo bardzo łagodnej i sprzyjającej zwierzętom na razie zimy, pamiętajmy o tym, aby nie pozostawiać naszych braci mniejszych  w czasie mrozów na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych. Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, dobrze by było przed wejściem do budy przybić zasłonkę z grubego koca. Nie zapominajmy o napełnianiu misek świeżą wodą.
Łańcuchy nie mogą być zakładane na szyję psa bez skórzanej obroży, a w czasie największych mrozów należy spuścić go z uwięzi, oczywiście na ogrodzonym terenie. Pamiętajmy również , że koty nie są przyzwyczajone do mrozów i w niskich temperaturach giną. Pozwólmy im schować się np. w ciepłej szopie, stodole. Otoczmy troską dzikie ptaki, pamiętajmy jednak, że dokarmianie rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy spadnie śnieg.   Powodzenia, pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
galeria zdjęć                                                                            
                                                           Członkowie Szkolnego Koła EkologicznegoLeśne ssaki- zrealizowaliśmy II zadanie

Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego wykonali drugie zadanie w ramach XXV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej  Florek: ,,Leśne ssaki”. W województwie podkarpackim istnieją dwa parki narodowe: Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy. W związku z tym , że większość zadań skupionych jest wokół Bieszczadów,  na spotkaniach ekologów popatrzyliśmy  uważnie na mapę i stwierdziliśmy, że w linii prostej mamy bliżej do Magurskiego Parku Narodowego( około 70 km od Tarnowa).  Aby i ten park ,, docenić”, przyjrzeliśmy się mu bardzo uważnie. Na ,, florkowych” spotkaniach przeanalizowaliśmy położenie , historię, florę i faunę oraz osobliwości przyrodnicze naszego sąsiada. Znaleźliśmy  mnóstwo informacji, garść z nich przedstawiamy w meldunku. I tak; na terenie parku, który położony jest na pograniczu województwa podkarpackiego i małopolskiego w Beskidzie Niskim, występuje 137 gatunków ptaków, 57 gatunków ssaków, wiele gatunków płazów, gadów, owadów. Szacuje się, że na terenie parku występuje około 200 gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową. ,, Leśne ssaki” Magurskiego Parku Narodowego to : wiele gatunków z rzędu zajęczaków, gryzoni, drapieżnych i parzystokopytnych. Gatunkami najbardziej zagrożonymi i wymagającymi specjalnej troski jest ryś i żbik. Ten ostatni należy w kraju do zwierząt ginących. Jego jedyne stanowiska położone są w Karpatach, a na terenie MPN bytują dwie rodziny. W parku jego liczebność oceniana jest na około 10 osobników. Gatunkiem bardzo nielicznym w MPN jest niedźwiedź brunatny, jednak jego sytuacja jest w miarę stabilna, dzięki silnej populacji w całych Karpatach ( około 100 osobników). Innym dużym ssakiem drapieżnym parku jest wilk, jego liczebność w parku i otulinie nie przekracza  jednak 20 osobników. Dość nietypowym osobnikiem jak na teren górski jest łoś- występuje on od 1979 roku w Beskidzie Niskim w liczbie około 10 zwierząt.  Interesującymi gatunkami ,,naszego” parku są również bóbr, wydra,  borsuk i nietoperz. W ostatnich latach obserwujemy szczególnie szybki wzrost liczebności bobra zarówno w parku, jak i w całym kraju; w parku jest około 60 sztuk tych zwierząt. Do pospolitych zwierząt Magurskiego Parku należą, jelenie, a także kuny leśne i lisy. Na terenie parku stwierdzono również  2 gatunki introdukowane w Europie: piżmaka i jenota. Obecność obcych gatunków niesie za sobą ryzyko zakłócenia prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, w przypadku Magurskiego Parku Narodowego szczególnie wzrost liczebności jenota może być zagrożeniem dla niektórych przedstawicieli miejscowej fauny.
 Zgodnie z założeniami 2 zadania należało rozpowszechnić wiedzę o żyjących w wybranym parku,, Leśnych ssakach”. Nasi ekolodzy wykonali wspaniałą prezentację multimedialną – Magurski Park Narodowy-ssaki, przygotowali również wystawę fotografii leśnych zwierząt oraz tematyczne prace plastyczne. Naszą wiedzą podzieliśmy się także z młodszymi kolegami- na spotkaniach kółka przyrodniczego klasy czwartej prezentowaliśmy nasz dorobek i piękne, kolorowe prezentacje multimedialne. Nadal rozpowszechniamy wiedzę o ,,Leśnych ssakach” wystawiając w gablocie na szkolnym korytarzu wypracowane prace plastyczne i różnorodne materiały wiedzowe. Nasze prace, zdjęcia, prezentacje na temat Parków Narodowych Magurskiego oraz Bieszczadzkiego przywieziemy na zlot podsumowujący akcję.

P.S. Wzorem lat ubiegłych zebraliśmy bardzo dużo darów dla mieleckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. W najbliższym czasie planujemy je tam dostarczyć,  a naszą wizytę udokumentować – to przecież też ssaki, tylko niestety najczęściej porzucone przez człowieka.                                                                                        Członkowie i opiekunowie
                                                                                   Szkolnego Kola Ekologicznego
galeria zdjęć


Ryś - pierwsze zadanie za nami    
Młodzi ekolodzy z Chorzelowa wykonali  pierwsze zadanie w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej,, Florek” w roku szkolnym 2013/2014.Głównym tematem I zadania był ryś- należało przedstawić jego sylwetkę w wielu odsłonach. Różnorodnych materiałów na temat Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz głównego jego bohatera –rysia zebraliśmy bardzo dużo. Pracując na spotkaniach pozalekcyjnych naprawdę puściliśmy wodze fantazji, pamiętając wszak,  iż podobizny naszego idola musimy dostarczyć na Berdo. Ograniczyliśmy więc gabaryty naszej formy przestrzennej( mamy jego sylwetkę w skali 1:1), nadrabiając ilością prac plastycznych. Młodzież ,,florkowa” zdolna bardzo, więc powstały szkice, wycinanki, wyklejanki, malowanki, prace przestrzenne; np. ze sklejki, oj działo się działo… A, że nie tylko pracami plastycznymi należało potraktować symbol Bieszczadzkiego Parku Narodowego, dokonaliśmy jego charakterystyki pod kątem środowiska życia, zwyczajów, cech charakterystycznych, jego ochrony- został przecież jako rzadki gatunek drapieżnika zagrożonego wyginięciem umieszczony w ,, Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”. Grupa wiedzowa dokonała charakterystyki naszego bohatera i tak: ryś ma przenikliwy wzrok i wspaniale rozwinięty zmysł węchu. Potrafi wyczuć zapach sarny z odległości 600 m, królika z odległości 300 m. Jest większy od kota domowego, a jego uszy zakończone są charakterystycznymi pędzelkami czarnej, sztywnej sierści. Ma krótki ogon z czarnym zakończeniem. Zęby rysia są dużo silniejsze od zębów kota, może on też wykonywać dwumetrowe skoki, żeby złapać ptaka w locie. Ślady jego łap mają od 7 do 9 cm, czyli są 3 razy większe niż ślady kota domowego. Zimą łapy rysia pokrywają się gęstym futrem, co umożliwia mu poruszanie się po głębokim śniegu. Jest to zwierzę ostrożne, cierpliwe, które poluje głównie nocą, a w dzień drzemie na drzewie lub skale. Ciężar ciała to około 15-38 kg, długość życia około 15 lat, ciąża trwa od 67-74 dni, a samica rodzi średnio 1-4 kocięta, rzadko 5-6. Ryś poluje głównie na ssaki kopytne i prowadzi nocny tryb życia. Największymi wrogami tego kota jest: puma, wilk i człowiek, który poluje na niego z powodu delikatnego i jedwabistego futra. Ryś żyje samotnie na ściśle określonym terytorium, na którym mogą żyć także 1-2 samice. Jest to zwierze rozpowszechnione jedynie we wschodniej Europie i Azji. W zachodniej Europie, gdzie wytępiono go przed 200 laty, jest powtórnie wprowadzony do środowiska. Ryś został po raz pierwszy opisany dla nauki przez szwedzkiego przyrodnika Karola Linneusza w X edycji jego wielotomowego dzieła pt: Systema Naturae , w 1758 roku, a Rzymianie często wykorzystywali go w pokazach cyrkowych zamiast lwów. To pierwsza część zadania z którego wywiązaliśmy się mamy nadzieję bardzo dobrze.                             Dodatkowa praca polegała na przedstawieniu  wizerunku Florka; nikt dotąd go nie widział, chociaż wszyscy o nim wiedzą. Kto to jest?, jak wygląda?, a może komuś się przyśnił?- no i powstał konkurs na wizerunek Florka. Zobaczcie sami w naszej galerii fotograficznej jak młodzi ekolodzy wyobrażają sobie swojego patrona.
                                                                                                                                                  

                                                               
                                            Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego
galeria zdjęćŻywa lekcja przyrody
W dniu 18.11.2013 roku w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się spotkanie z hodowcą zwierząt egzotycznych p. Przemysławem Ludwinem wraz z prezentacją gadów w ramach ,, Żywej lekcji przyrody”. W zajęciach uczestniczyli podzieleni odpowiednio na grupy wiekowe zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum wraz z opiekunami. Głównymi bohaterami pokazu m. in. były: Kameleon, Agama Brodata, Legwan Zielony, Waran Stepowy, Boa Dusiciel, Pyton Tygrysi,  Wąż Zbożowy, Wąż Pseudokoralowy oraz kilka gatunków żółwi. Oprócz zdobycia wiedzy merytorycznej na temat historii powstania gadów , ich środowisk życia, sposobów odżywiania i poruszania się oraz innych czynności życiowych uczniowie mogli ich dotykać  i fotografować się z nimi. Pozwoliło to chociaż w malutkim stopniu przełamać barierę strachu i nieufności przed przedstawicielami tego gatunku zwierząt. Uczestnicy warsztatów mieli także okazję zobaczyć i dotknąć tzw. ,,wylinki”, czyli zrzucanego przez węża naskórka podczas jego wzrostu. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił również najnowsze informacje dotyczące hodowli zwierząt egzotycznych, zapoznał uczniów z przepisami prawnymi i warunkami hodowli omawianych zwierząt. Zajęcia cieszyły się ogromnym powodzeniem, pan Przemysław  w niebanalny i ciekawy sposób potrafił zainteresować słuchaczy życiem tych egzotycznych zwierząt. Cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na pytania i wątpliwości uczniów. Wiadomości wyniesione z lekcji żywej przyrody, na pewno będą stanowić podłoże do pogłębiania wiedzy i staną się inspiracją do samodzielnego zdobywania informacji  o mało nam przecież znanych zwierzętach jakimi są gady.
                                                                                                     J.K
 
galeria zdjęćW bieżącym roku szkolnym 2013/2014 członkowie  Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z opiekunkami: p. J Korzec  i p. L. Kutrybałą kolejny raz realizują zadania już XXV- jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”. W tym roku Ogólnopolska Akcja Ekologiczna ,, Florek” obchodzi swoje 25 lecie. Pomysł organizowania szeroko zakrojonych, proekologicznych działań  zrodził się ćwierć wieku temu w głowach instruktorów Hufca Ziemi Sanockiej, więc tegoroczne zadania będą skupione częściowo wokół Bieszczadów.

Realizujemy kolejno pięć zadań:

1. ,,Ryś”              
Symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest ryś. Wykonamy jego podobiznę techniką dowolną i na pewno puścimy wodze fantazji. Zapoznamy się również bliżej ze zwyczajami i trybem życia tego chronionego i rzadkiego drapieżnika. Został on umieszczony w ,, Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt”, jako gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia.Relacje i fotografie z naszych działań  prześlemy do sztabu akcji.
Termin realizacji zadania- do 15 listopada 2013 roku.


2. ,,Leśne ssaki”
W Bieszczadzkim Parku Narodowym żyje sporo dużych ssaków np.: jelenie, sarny, dziki, wilki. Sprawdzimy, w najbliżej nas położonym parku narodowym, jakie żyją duże zwierzęta i rozpowszechnimy wiedzę o nich. Może zrobimy przedstawienie, aby przybliżyć ludziom świat zwierząt . Postaramy się o ciekawą i wartościową formę prezentacji życia zwierząt w ich naturalnym środowisku.

W meldunku prześlemy szczegółowe informacje na temat naszych działań, może nakręcimy nawet krótki filmik. Meldunek prześlemy do dnia 15stycznia 2014 roku.

3. ,, Ścieżki przyrodnicze”
Wycieczka na ścieżkę przyrodniczą ma wiele zalet. Jest prostą, lecz atrakcyjną formą zapoznania się z elementami przyrody ożywionej i nieożywionej. Pomaga realizować zamiłowania przyrodnicze oraz uczy patrzeć trochę dalej niż przysłowiowy ,, koniec  własnego nosa”. Zrobimy więc zimowy wyczyn i wybierzemy się na ścieżkę przyrodniczą, położoną blisko naszej miejscowości, ogłosimy również konkurs na najciekawsze zdjęcie . Będziemy też zawsze pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie naszych wędrówek.
Przygotujemy dokumentację zadania, a meldunek wyślemy do dnia 15 marca 2014 roku.

4. ,,Moje środowisko”
Każdy z nas funkcjonuje w jakimś środowisku przyrodniczym. Zastanowimy się czy dostrzegamy wokół siebie takie działania, które pasują do zdania: ,, Myśląc o przyszłości- chronimy przyrodę”. Jeśli tak- przygotujemy materiały promujące zachowania proekologiczne z naszego środowiska. Może powinniśmy takich działań i postaw uczyć się wzajemnie od siebie?
Termin realizacji zadania- do 15 kwietnia 2014 roku.

5. ,, 25 urodziny FLORKA”
Urodziny to czas wspomnień, spotkań z bliskimi, oglądania pamiątek i pysznego jedzenia. Wykonamy samodzielnie ,, prezenty” ekologiczne, zgromadzimy różnorodne pamiątki, które posiadamy jeszcze z lat ubiegłych, przygotujemy prezentacje i utwory muzyczne o tematyce ekologicznej. Montaż słowno- muzyczny na pewno będzie ciekawą formą uczczenia Dnia Ziemi.
Zadanie musimy zrealizować do 15 maja 2014 roku.

Bezdomne psy i koty, jak co roku potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć. Poza realizacją zadań wynikających z harmonogramu  ,, Florka” zorganizujemy świąteczną, mikołajkową zbiórkę karmy , koców, misek...,  które przekażemy do schroniska dla zwierząt w Mielcu. Ogłosimy również zbiórkę darów  wśród całej szkolnej społeczności ; jesteśmy pewni, że odzew będzie duży i wielu uczniów zaangażuje się w pomoc braciom mniejszym. Uzyskane w ten sposób środki i dary zawieziemy do schroniska .
Każde z realizowanych zadań jest fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej, informacje o realizacji zadań zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gablocie na szkolnym korytarzu. Mamy nadzieję zrealizować w terminie wszystkie zadania i spotkać się jak co roku na zlocie podsumowującym akcję w dniach 16-18 maja 2014 r. w ośrodku ,,Berdo”, w Myczkowcach.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego

Chętnych do realizacji ,,florkowych” zadań  i pracy w szkolnym kole ekologicznym jest z roku na rok coraz więcej, stąd na zdjęciach prezentujemy się w grupach.


Relacje i fotografie z naszych działań  prześlemy do sztabu akcji.
 zobacz galerię                                                           


Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Ekologicznego w roku szkolnym 2012/2013

Celem działań członków i opiekunek szkolnego koła ekologicznego w roku szkolnym 2012/2013 było :
1. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych oraz wspieranie uzdolnień uczniów- przygotowanie do konkursów przedmiotowych
2. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, uwrażliwienie na prowadzenie zdrowego trybu życia w czystym środowisku naturalnym
3. Włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań
4. Poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej
5. Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnorodnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów
Praca opiekunek koła: p. Jadwigi Korzec i p. Lidii Kutrybały, (w tym roku pomagała nam również p. Elżbieta Pieróg) oraz 38 uczniów ( podział na grupy), klas I- III gimnazjum skupiała się głównie na realizacji zadań kolejnej , już XXIV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. Zadania były realizowane przez cały rok szkolny, głównie na zajęciach dodatkowych : zajęciach koła ekologicznego. Realizując zadania ,, Florka” zajmowaliśmy się zagadnieniami czystego powietrza, które jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi- oddychamy nim nie tylko my, ludzie, lecz także zwierzęta i rośliny!. Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji i budowy nowych fabryk i zakładów przemysłowych, nasze powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone i zawiera coraz mniej życiodajnego tlenu. Także wielu ludzi przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza niewłaściwie postępując w życiu codziennym; próbowaliśmy to zmienić!

Zrealizowaliśmy kolejno pięć zadań:
1. 14 listopada Dniem Czystego Powietrza!
Niektórzy dokładają się do zanieczyszczenia powietrza paląc śmieci we własnym domu. Śmieci te zamiast do pieca powinny trafić do sortowni, a następnie być poddane recyklingowi. Porozmawialiśmy z dorosłymi o tym problemie, zorganizowaliśmy ,,akcję plakatową” na terenie szkoły oraz spotkaliśmy się z rodzicami w szkole przy okazji zebrań z wychowawcami. Na spotkanie przygotowaliśmy małą wystawę i krótką prelekcję na temat sortowania śmieci , ich recyklingu i utylizacji. Udało nam się również odwiedzić prawdziwą sortownię śmieci, porozmawiać z pracownikami i wykonać kilka zdjęć. Relacje i fotografie z naszych działań przesłaliśmy do sztabu akcji. Zadanie zostało zrealizowane w terminie.

2. Choinki w donicach.
Czas biegnie szybko , Święta Bożego Narodzenia już dawno za nami, dlatego warto było zastanowić się nad kupnem choinki, która zagości w domu, w szkole, klasie.. Drzewka w doniczkach stają się coraz bardziej popularne. Choć znacznie droższe, to jednak dają nam szansę posadzenia takiej rośliny w ogrodzie lub pozostawienia w doniczce jako rośliny tarasowej, aby w przyszłym roku towarzyszyła nam znów w okresie świąt. Spróbowaliśmy przekonać do tego pomysłu jak najwięcej dorosłych, sami daliśmy przykład. W meldunku przesłaliśmy szczegółowe informacje na temat naszych działań.
3.Karma za surowce.
Bezdomne psy i koty, oprócz czystego powietrza potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć. Zorganizowaliśmy ( jak zresztą co roku) zbiórkę surowców wtórnych, a za uzyskane ze sprzedaży pieniądze zakupiliśmy karmę, koce, miski..., które przekazaliśmy do schroniska dla zwierząt w Mielcu. Ogłosiliśmy również zbiórkę darów wśród całej szkolnej społeczności, tak jak się spodziewaliśmy odzew był bardzo duży i wielu uczniów zaangażowało się w pomoc braciom mniejszym. Uzyskane w ten sposób środki i dary zawieźliśmy do schroniska. Przygotowaliśmy dokumentację zadania, a meldunek wysłaliśmy w lutym.
4.Wiatraki- korzyści czy zagrożenia?
Coraz częściej w naszym otoczeniu zauważamy powstające lub już pracujące wiatraki. Na podstawie różnorodnych materiałów uzyskanych w Urzędzie Gminy, Urzędzie Powiatowym w Mielcu dyskutowaliśmy na spotkaniach koła o korzyściach i zagrożeniach wynikających z instalacji farm wiatrowych w Polsce i w woj. podkarpackim. Poznaliśmy również budowę oraz konstrukcję wiatraków, zbudowaliśmy fantastyczne ich modele, fotografie najładniejszych i najciekawszych wysłaliśmy do sztabu. Oczywiście stosowny meldunek został przesłany w terminie.
5. Aby żyć musimy oddychać
Realizując ostatnie ,,florkowe” zadanie przypomnieliśmy sobie znaczenie prawidłowego oddychania dla przebiegu procesów życiowych. Przypomnieliśmy również skład chemiczny powietrza, dowiedzieliśmy się, jak on się zmieniał na przestrzeni wieków. Realizując to zadanie przypomnieliśmy także mechanizm wymiany gazowej u różnych grup organizmów roślinnych i zwierzęcych. Wykonaliśmy też prezentacje multimedialne dotyczące fotosyntezy i oddychania u roślin, ponadto powstał diagram kołowy ilustrujący skład chemiczny powietrza. Obchodząc Światowy Dzień Ziemi w bieżącym roku, nawiązaliśmy do hasła zadania ,, Aby żyć musimy oddychać” przygotowując montaż słowno- muzyczny pt: ,, Chory komin”. Pod przewodnictwem Dyrektor szkoły Mirosławy Wydro rozstrzygnięty został konkurs na najciekawszy plakat pod hasłem: ,,Aby żyć musimy oddychać”- każda klasa gimnazjalna prezentowała swój plakat, nagrodzone zespoły klasowe otrzymały bonus w postaci dnia bez pytania, dyplomy i słodkie upominki.
Każde z realizowanych zadań było fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej, informacje o realizacji zadań zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gablocie na szkolnym korytarzu. Realizację zadań zakończyliśmy w terminie i w dniach 24-26 maja 2013 roku spotkaliśmy się w ośrodku ,, Berdo” w Myczkowcach. Nasza całoroczna, systematyczna praca zakończyła się podwójnym sukcesem: zdobyliśmy I miejsce za najpiękniejszą wystawę prac i meldunków oraz I miejsce za całoroczną realizację zadań XXIV edycji Ogólnopolskiej Akcji ,,Florek”. Nie moglibyśmy tego dokonać, gdyby nie nasz ,, etatowy” sponsor- firma Ankol z Chorzelowa- dzięki wsparciu jej kierownictwa właśnie, mogliśmy poznawać piękno Bieszczad , przebywać w ośrodku ,, Berdo” nad zalewem Myczkowieckim, a przede wszystkim osobiście odbierać nagrody i dyplomy. W pierwszym i drugim półroczu uczniowie przygotowywani także byli do konkursów biologicznych i ekologicznych. Nadmienić należy , iż w II etapie konkursu kuratoryjnego z biologii uczestniczył Grzegorz Świątek, uczeń klasy II c- G oraz 3 uczniów szkoły podstawowej z przyrody. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 2 uczniów , zostali finalistami: Weronika Głaz VI a i Jarosław Jaworek VI a. W drugim półroczu, w gminnym konkursie ekologicznym pod patronatem Wójta Gminy Mielec Elektrośmieciomania- mamy cały świat do wygrania I miejsce w kategorii plakat zdobyła: Justyna Ortyl(VI a, SP) oraz III miejsce w kategorii kalendarz: Renata Wojnarowska( III c, G) a wyróżnienie Monika Walas( II a, G) w tej samej kategorii. Uczniowie szkoły podstawowej brali udział również w gminnym konkursie przyrodniczym pod patronatem wójta Gminy Mielec ,, Moja mała ojczyzna”; i tak Mateusz Sikora z klasy VI a , zdobył nagrodę, a Patrycja Kędzior również z klasy VI a wyróżnienie. Oprócz realizacji zadań akcji ekologicznej, przygotowywania do konkursów…, członkowie i opiekunowie koła na bieżąco prowadzą akcję: ,, Fundusze za tusze”, współpracując z firmą Recyplan. Za uzyskane ze sprzedaży opakowań po tuszach, tonerach, częściach telefonów komórkowych pieniążki mogliśmy kupić w grudniu 2012 roku materiały potrzebne nam do wykonywania różnorodnych prac plastycznych i elementów dekoracyjnych oraz mapę Polski z podziałem na województwa, przydatną szczególnie do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Ponadto na zajęciach koła przyrodniczego dla szkoły podstawowej uczniowie klasy VI a, w miesiącach wrzesień-listopad realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”, włączyliśmy się również w coroczną akcję wrześniową: ,,Sprzątanie Świata”. Okazją do publicznej prezentacji i przedstawienia chociaż małej cząstki pracy koła był Dzień Otwarty Szkoły: 18 kwietnia 2013 roku, kiedy to przedstawiliśmy część ze zrealizowanych ,, florkowych” zadań oraz fragment montażu pt: ,,Chory komin”. Po zakończeniu naszych wspólnych, realizowanych zadań zaplanowanych na rok szkolny 2012/2013 możemy stwierdzić, iż zaplanowane działania zakończyły się sukcesem a zamierzone cele zostały osiągnięte.


Jadwiga KorzecNiepokonani Ekolodzy z Chorzelowa!


   Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego z Chorzelowa wraz z opiekunkami: p. J. Korzec oraz p. L. Kutrybałą przebywali w dniach 24- 26 maja 2013 roku na zlocie podsumowującym XXIV edycję Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek” w bazie ,, Berdo” w Myczkowcach. W realizacji zadań pomagała nam nauczycielka chemii p.Elżbieta Pieróg. W tym roku zajmowaliśmy zagadnieniami czystego powietrza, które jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi. Realizując od października do maja kolejne zadania, określaliśmy jego skład, rolę i znaczenie dla nas wszystkich nie tylko w podstawowych procesach przyrodniczych, ale także możliwości uzyskania z siły wiatru czystej, ekologicznej energii. Wykonaliśmy kolejno 5 zadań: 1. 14 listopada Dniem Czystego Powietrza! 2. Choinki w donicach. 3. Karma za surowce. 4. Wiatraki- korzyści czy zagrożenia? 5. Aby żyć musimy oddychać. Tym razem podczas pobytu w Bieszczadach Matka Natura nie okazała się przychylna, gdyż aura, która towarzyszyła nam przez trzy dni, nie rozpieszczała nas. Bieszczady zastaliśmy skąpane w chłodzie i deszczu, lecz pomimo tego uczestnicy zachowali hart ducha i z uśmiechem na twarzy realizowali plan pobytu. Po przyjeździe do Myczkowiec okazało się, że jak co roku Bieszczadzki Cybuch czekał na zmarzniętych trochę podróżników i szczęśliwie przewiózł nas przez wody myczkowieckiej zapory na Berdo. Po zakwaterowaniu mieliśmy sporo czasu, aby przygotować się tym razem do spotkania ( niestety, ze względu na pogodę) w sali sportowej na ,,świeczkowisko” – spotkanie integracyjne grup. Każda grupa proponowała piosenkę, pląs lub zabawę. Na prezentację nasi ,, Florkowicze” wybrali sprawdzoną już piosenkę pt: ,, Bieszczady Rock’N Roll”- było pięknie- dostaliśmy w nagrodę gorące ,, słoneczka”. Zabawy i pląsy trwały długo, i mimo niesprzyjającej pogody, nikomu nie spieszyło się do domków, żal było miłej, harcerskiej atmosfery oraz odgłosów otaczającej nas przyrody. Drugi dzień pobytu zaczął się poranną gimnastyką w myśl zasady: ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch, ćwiczyliśmy naprawdę w ekstremalnych warunkach. Zaprawieni w boju, po śniadaniu i przeprawie przez zalew wyjechaliśmy do Leska na zajęcia warsztatowe, do stacji IMiGW. Wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji na temat pomiaru danych meteorologicznych dawniej i dziś. Mieliśmy też możliwość z bliska obejrzeć przyrządy pomiarowe, odczytać niektóre dane, a nawet próbowaliśmy zaczarować słońce, jednak bez większego powodzenia. Wykorzystując współczesne metody pracy meteorologa, sprawdziliśmy w Internecie dokładne dane meteorologiczne dla naszego regionu i przewidywaną prognozę pogody, niestety sprawdziła się w 100%. Spacerując po Lesku, podziwialiśmy jego współczesną architekturę, jak i zabytki- piękny pałac i planty, ale też synagogę i kirkut- miejsce spoczynku dawnych mieszkańców miasta- Żydów. Po południu nie było zbyt wiele czasu: krótki odpoczynek i przygotowanie materiałów do prezentacji- zarówno multimedialnych, jak i wystawy prac plastycznych. Przed wieczornym wspólnym spotkaniem niespodzianka- odwiedzili nas leśnicy z nadleśnictwa w Lesku i pięknie opowiadali o bieszczadzkich lasach i życiu ich mieszkańców. Trzeciego, ostatniego dnia pobytu na Berdo z samego rana odbył się apel podsumowujący XXIV edycję Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”, na którym zostały ogłoszone wyniki całorocznej pracy poszczególnych grup, wręczone nagrody i dyplomy. Cieszymy się bardzo, że wyniki naszej pracy zostały docenione. Zajęliśmy podwójne I miejsce: w kategorii prezentacji plastycznej i prezentacji meldunków oraz za całoroczną pracę i realizację kolejnych 5 zadań. Splendor tym większy, że wśród zaproszonych na podsumowanie akcji gości, obecni byli m. in.: wicewojewoda podkarpacki: Alicja Wosik, komendantka Chorągwi Podkarpackiej, hm. Władysława Domagała oraz komendantka Hufca Sanok hm. Krystyna Chowaniec, wizytator Kuratorium Oświaty W Rzeszowie. Po uroczystym apelu msza św.- piękna jak co roku, trochę inna, podniosła, ale też radosna. Nasi ekolodzy, pięknie zaangażowali się w posługę przy ołtarzu- grali, śpiewali, nieśli dary, czytali… Na koniec pamiątkowe zdjęcie, radość z sukcesów i smutek pożegnania wraz z obietnicą: spotkamy się za rok!
zobacz galerię


 

 
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego w Chorzelowie
 Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

,, Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Człowiek nie utkał pajęczyny życia, jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie….….” Są to słowa wodza indiańskiego wypowiedziane w XVIII wieku, ale jak bardzo aktualne w dzisiejszej rzeczywistości. Są też znakomitym pretekstem do tego, aby choć na chwilę zastanowić się nad kondycją Ziemi. Ziemi, po której stąpamy już wiele lat, Ziemi, którą uważamy za swoją własność. A przecież powinniśmy czuć się za nią odpowiedzialni, bez wyjątku wszyscy. Nasza planeta na przestrzeni dziejów zdecydowanie zmieniła swoje oblicze. Wszystko za sprawą człowieka, który od momentu pojawienia się na Ziemi zaczął dostosowywać ją do swoich potrzeb. Wycinał lasy, budował osiedla, mosty, drogi, a w miarę rozwoju cywilizacji także fabryki, środki lokomocji… Emitował do atmosfery zanieczyszczenia. Obchody Światowego Dnia Ziemi 2013 roku odbywają się w czasie realizacji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. ,,Elektroodpady- proste zasady”. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Istotny przekaz- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Obchodząc Światowy Dzień Ziemi nie zapomnieliśmy o realizacji V ( ostatniego już) zadania Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”- pod hasłem,, Aby żyć musimy oddychać”. Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego przygotowali montaż słowno- muzyczny pod tytułem,, Chory komin”, który zaprezentowali na apelu w dniu 22 kwietnia 2013 roku. Pod przewodnictwem Dyrektor Szkoły Mirosławy Wydro rozstrzygnięto konkury: na najciekawszy plakat pod hasłem : ,,Elektroodpady- proste zasady”, oraz : ,,Aby żyć musimy oddychać”; nagrodzone zespoły klasowe otrzymały bonus w postaci dnia bez pytania , dyplomy oraz słodkie upominki. Dzisiaj coraz mniej jest miejsc, gdzie można słuchać, jak rozwijają się liście wiosną i patrzeć na brzęczące owady. Coraz trudniej też znaleźć człowieka, który kocha łagodny szmer wiatru przelatującego nad stawem, zapach wiatru oczyszczonego południowym deszczem albo wiatru ciężkiego od sosnowej woni- pomóżmy ocalić te walory i ogłosy przyrody.
zobacz galerię
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego,,Wiatraki - korzyści czy zagrożenia?”- realizując czwarte zadanie mieliśmy mały problem z uzyskaniem wiadomości na temat zasad budowy, montażu i pracy wiatraków na terenie województwa podkarpackiego. Zdobywając wiarygodne informacje i przetarliśmy spory szlak ( nie da się ukryć, że w zimowej scenerii). Od urzędu gminy, przez starostwo powiatowe, aż po urząd wojewódzki. Udało się, otrzymaliśmy różnorodne materiały dydaktyczne, które wykorzystaliśmy w czasie naszych ,, florkowych” spotkań. Na ich podstawie zdobyliśmy obszerną wiedzę na temat energii odnawialnej, a przede wszystkim wad i zalet wiatraków produkujących prąd. A oto wyniki naszych działań:
Zalety wiatraków to:
- wiatr nigdy się nie wyczerpie, w przeciwieństwie do np. węgla w kopalniach,
- jest to czysta energia, do atmosfery nie dostają się żadne szkodliwe dymy
- wiatr jest za darmo i zawsze będzie za darmo,
- kręcące się wiatraki nie szpecą tak krajobrazu jak dymiące kominy,
- małe turbiny wiatrowe można stosować w miejscach odległych od cywilizacji, gdzie nie dociera elektryczność.
Wady energii wiatrowej:
- wiatr jest zmienny, raz wieje, a raz nie,
- farmy wiatrowe zajmują dużo miejsca, w pobliżu miast nie ma pustych terenów, gdzie można by budować wiatraki,
- nie w każdym miejscu kraju wieje tak samo, zależy to od warunków geograficznych,
- duże grupy wiatraków zagrażają ptakom i nietoperzom,
- fermy wiatrowe są źródłem hałasu, dlatego buduje się je w pewnej odległości od domów, odległość 150- 200 metrów jednak zupełnie wystarczy, aby szum wiatraków nie był uciążliwy dla ucha.
Mieszkańcy rejonu Podkarpacia boją się oddziaływania turbin wiatrowych nie tyle na środowisko naturalne, co na swoje zdrowie. Proponują odległość minimalną od budynków ok. 600- 700m. Gdyby stanęła np. proponowana przez Energię farma w Kamionce; Podkarpacie produkowałoby 330 MW energii, uzyskiwanej ze 150 turbin. Firma zaproponowała ostatecznie postawienie 10 wiatraków o wysokości masztu 119 m i średnicy wirnika 112 m. Każda z elektrowni będzie miała moc do 3 MW. To bardzo niewiele w porównaniu województw z pasa zachodniego i północnego.
Wszystko co nowe i nieznane budzi obawy , ale do odważnych świat należy. Nie uciekniemy przed problemem energii odnawialnej, budowy i montażu wiatraków energetycznych- zasoby nieodnawialne szybko się kończą i coraz bardziej cierpi nasza atmosfera. Może młodsi szybciej zrozumieją powagę sytuacji, może chętniej zaakceptują dodatkowe elementy krajobrazu w postaci wirujących wiatraków.
Poznając budowę i konstrukcje wiatraków zbudowaliśmy ciekawe i atrakcyjne ich modele, które oczywiście przywieziemy na zlot podsumowujący, częściową dokumentację naszej pracy przedstawiamy na zdjęciach. To już przedostatnie zadanie, trzymajcie za nas kciuki!

zobacz galerię


Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego
 Karma na surowce- III zadanie za nami!


Karma za surowce- to już trzecie zrealizowane przez nas zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. Bezdomne psy i koty, oprócz czystego powietrza potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć. Realizując to , jakże wdzięczne zadanie zorganizowaliśmy zbiórkę różnorodnych darów ( karmy, misek, kocyków, kaszy, ryżu…), które przekazaliśmy do schroniska dla zwierząt w Mielcu. Ale po kolei. Na naszych spotkaniach poprzedzających realizację zadania trzeciego zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, jak je zrealizować, aby pozyskać jak najwięcej środków na zakup darów dla zwierząt przebywających w mieleckim schronisku. Najpierw ,,artystyczna” grupa naszych ekologów wykonała plakaty, które pojawiły się w różnych miejscach naszej szkoły. Inni przedstawiciele koła zanieśli kolorowe rysunki zwierząt do klas I -III oraz grup przedszkolnych z odpowiednią informacją o akcji. Ze względu na warunki lokalowe oraz dosyć niskie kwoty uzyskiwane ze zbiórki surowców wtórnych , nie zbieraliśmy ich w szkole, ale indywidualnie z pomocą osób dorosłych. Do szkoły przynosiliśmy zakupione już różnorodne artykuły i zbiórkę tychże robiliśmy. Nasze prośby i działania przyniosły nadspodziewanie duże rezultaty, odzew był ogromny- zarówno wśród gimnazjalistów, jak i naszych najmłodszych milusińskich. I wtedy pojawił się problem, darów było dużo, trzeba było je zawieźć ze szkoły w Chorzelowie do schroniska w Mielcu. Chwila namysłu i ,,Florkowicze” zdecydowali- jedziemy autobusem. Kolejna zbiórka, tym razem finansowa, na przejazd autobusem do Mielca i z powrotem – oczywiście autobus z odpowiednim lukiem bagażowym. Po przyjeździe do schroniska w umówionym wcześniej terminie ( 7.02.2013 r. ), zaczęliśmy zabierać z autobusu nasze ,,pakunki”, aby po chwili składać je na taczkach podstawionych przez oczekującego na nas pracownika. Mieliśmy wrażenie, iż fakt, że ciężko nam się szło z reklamówkami i kartonami po śniegu, wywołał na jego twarzy serdeczny uśmiech radości z powodu tego, że darów było sporo, stąd szybko zorganizowane taczki, co z kolei rozbawiło darczyńców. Po złożeniu darów zostaliśmy oprowadzeni po terenie schroniska przez miłą panią- wolontariuszkę oraz oczekującego nas wcześniej sympatycznego pana. Odpowiadali oni na zadawane przez uczniów pytania, informowali o ilości zwierząt w schronisku( w tym roku jest około 60 kotów i ponad 150 psów), zasadach jego funkcjonowania, administrowaniu schroniskiem, źródłach finansowania…. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że zwierzęta mają godne warunki do życia oraz odpowiednią opiekę pielęgnacyjną i medyczną. Całe nasze zadanie dokumentowaliśmy- począwszy od wykonania plakatów poprzez zbiórkę różnorodnych artykułów, wyjazd i pobyt w schronisku. W schronisku fotografowaliśmy głównie zwierzęta, które bardzo emocjonalnie i czasem głośno ( psy) reagowały na naszą obecność. Ogromną niespodziankę sprawili nam pracownicy schroniska umieszczając na swojej stronie internetowej serdeczne podziękowania dla uczniów Zespołu Szkół w Chorzelowie za przyniesione dary. My również, za wszelką pomoc w imieniu naszych braci mniejszych serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą szlachetną akcję.
Realizując trzecie zadanie uświadomiliśmy sobie także, że pomagać należy wszystkim zwierzętom. Mimo łagodnej zimy nie pozostawiajmy zwierząt w czasie mrozu na zewnątrz budynków. Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą; nie zapominajmy o napełnianiu misek karmą i świeżą wodą. Otoczmy opieką zwierzęta, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu- pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Dokumentację z realizacji zadania przywieziemy na zlot.
zobacz galerię

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


Choinki w donicach- II zadanie za nami!

Zrealizowaliśmy już II zadanie w ramach XXIV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, FLOREK”
Czas biegnie szybko, święta, święta i już po świętach; ale przed świętami wszyscy ,, Florkowicze” rozpoczęli domową, rodzinną agitację na temat bożonarodzeniowego drzewka w donicy. Aby przekonywać innych należy samemu dać przykład. Zaczęliśmy więc od wyboru rośliny- zaprzyjaźniony i oczywiście przekonany rodzic dwójki naszych szkolnych ekologów za uzbierane przez nas pieniążki( dokładając troszkę własnych) przywiózł nam choinkę: pięknego świerka w donicy. Naszą choinkę ustawiliśmy daleko od kaloryfera, nie zapominając o nawadnianiu. Wiemy oczywiście, iż wybierając choinkę w doniczce należy pamiętać , że ma ona wyglądać ładnie nie tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale i wtedy, gdy pozbawimy ją świątecznych błyskotek. Zakupu dokonaliśmy w sprawdzonym sklepie ogrodniczym, gdyż tam rośliny odznaczają się zazwyczaj wyższą jakością, a o jakości świadczy m.in. bryła korzeniowa – odpowiednio duża, proporcjonalna do wielkości rośliny. Poza pokrojem zwróciliśmy także uwagę na stan zdrowotny rośliny i właściwe zabarwienie igieł. Zawsze drzewko bożonarodzeniowe dostarcza nam wielu emocji przy jego ubieraniu. O jego wyglądzie decyduje tradycja, panująca moda, nasze możliwości finansowe. Pięknie wyglądają wielokolorowe choinki, wzruszają drzewka na których wieszamy własne wytwory, których motywem bardzo często jest sama natura. Nasi ,,Florkowicze” na czwartkowych spotkaniach tworzyli różnorodne ozdoby, które pokazujemy na zdjęciach. Chcąc spowodować jak największe zainteresowanie choinkami w donicach, do ubierania naszego, ,,florkowego” drzewka zachęciliśmy nawet uczniów klasy VI a szkoły podstawowej, przyszłych członków Szkolnego Koła Ekologicznego. Mamy nadzieję, że nasze drzewko będzie nam towarzyszyło również w przyszłym roku, w okresie świąt. Tak, jak i w tym roku będzie świadkiem zarówno naszych świątecznych przygotowań, jak i wspólnej ,,Florkowej” wigilii przygotowanej z pomocą naszych nieocenionych, niezawodnych rodziców. Myślimy, a tak naprawdę jesteśmy pewni, że przez nasze różnorodne działania, poprzez włączanie w nie zarówno młodszych, jak i starszych uczniów naszego zespołu szkół oraz rodziców, udało nam się przekonać wielu do zakupu choinki w donicy i dzięki temu uratować wiele rosnących w naturalnych warunkach drzewek. Zastanawialiśmy się nad dalszym losem naszego drzewka w donicy: (taras, balkon, posadzenie), przeważyła opcja posadzenia drzewka w wybranym miejscu w okolicy szkoły. Zima jest bardzo łagodna, ziemia nie jest zamarznięta, więc nie będzie problemu. Po wykopaniu odpowiedniego dołka umieścimy w nim choinkę z doniczką i okryjemy ziemię wokół pieńka korą i torfem. Na wiosnę drzewko przesadzimy do nieco większej doniczki, dodając odpowiednią porcję ziemi i zakopiemy z powrotem. Przed kolejnym Bożym Narodzeniem wykopiemy pojemnik z choinką , powoli dostosujemy drzewko do temperatury w klasie , i tak dalej. Mamy nadzieję czynność tą powtarzać jeszcze wiele razy. Jeśli choinka zrobi się za duża, a mamy nadzieję , że tak właśnie będzie, wkopiemy ją już na stałe bez doniczki. Realizując to zadanie zaangażowaliśmy do współpracy bardzo wiele osób, miło i świątecznie spędziliśmy wspólnie przedświąteczny czas, zdobyliśmy wiele nowych informacji i umiejętności dotyczących pielęgnacji iglaków w doniczkach, wykonywania ozdób świątecznych, poszerzyliśmy wiedzę na temat znaczenia drzew w przyrodzie i na pewno przyczyniliśmy się do zachowania wielu z nich w ich naturalnym środowisku.
zobacz galerię

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


Dzień Czystego Powietrza – I zadanie zrealizowane

Młodzi ekolodzy z Chorzelowa wykonali I zadanie w ramach 24 edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. W tym roku zajmujemy się zagadnieniami  czystego powietrza, które jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi- oddychamy nim nie tylko my- ludzie, lecz także rośliny i zwierzęta. Wielu z nas przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza niewłaściwie postępując we własnym gospodarstwie domowym. Próbujemy to zmienić!  Dlatego realizując pierwsze ,, florkowe” zadanie pod tytułem : 14- listopada Dniem Czystego Powietrza poprosiliśmy o pomoc osoby nam najbliższe- rodziców. Przy okazji spotkań rodziców z wychowawcami przedstawiliśmy krótką pogadankę na temat zanieczyszczeń powietrza spowrdquo;. W tym roku zajmujemy się zagadnieniamiodowanych spalaniem w domowych piecach różnorodnych śmieci oraz skutków takiego postępowania. Oprócz ciekawej pogadanki nasi aktywni ,,Florkowicze „ przygotowali ulotki tematyczne oraz plakaty, które informowały o skutkach tego t to już trzecie zrealizowane przez nas zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Floreka href=ypu niechlubnej działalności . Niektórzy dokładają się do zanieczyszczeń powietrza paląc śmieci we własnym domu. Szczególnie w okresie jesienno zimowym pogarsza się jakość powietrza – ludzie po prostu w ramach oszczędności palą śmieci w domowych piecach- a że jest to szeroko rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie chmury czarnego dymu nad całą Polską- czy to mała wieś, czy duże miasto, ogromna willa czy mała chatynka. W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu ( szczególnie wieczorem). Poza węglem i drewnem w piecach lądują między innymi: stare buty z gumowymi podeszwami, ubrania ze wszystkich rodzajów tkanin, foliowe opakowania, lakierowane meble, kawałki plastiku czy nawet opon samochodowych. Trzeba nam wiedzieć, iż domowe piece nie są przystosowane  do spalania śmieci. Ich temperatura spalania jest zbyt niska, co powoduje wytwarzanie się szkodliwych substancji, które potem unoszą się na małej wysokości wokół naszych nieruchomości, powodując nie tylko nieprzyjemny zapach ale również problemy dla ludzi cierpiących na choroby układu oddechowego czy chociażby alergie.
W chmurach czarnego dymu z takiego spalania śmieci możemy tak naprawdę znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór, cyjanowodór- to tylko część szkodliwych substancji, jakie powstają przy spalaniu odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych. Na przykład przy spalaniu jednego kilograma odpadów polichlorku winylu- popularnego PCV, z którego wykonane są wykładziny, butelki, otoczki kabli, folie powstaje aż 280 litrów chlorowodoru, który w połączeniu z parą wodną tworzy kwas solny. Inny przykład: spalając jeden kilogram pianki poliuretanowej do powietrza emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, który tworzy z wodą truciznę: kwas pruski. Nie można spalać również sklejek czy płyt wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy formaldehyd. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są również rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może ujawnić się dopiero po kilkudziesięciu latach w postaci chorób nowotworowych. Poza tym spalanie wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przez mokrą sadzę przewodów kominowych. Skutek? Cofa się tlenek węgla i może dojść do zatrucia- zaczadzenia. Należy też zwrócić uwagę na raport Komisji Europejskiej- co roku w Polsce na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków.  Dlaczego decydujemy się na spalanie śmieci w piecach? Głównie z oszczędności. Po co wydawać pieniądze na większe ilości drewna czy węgla, jeśli chociaż w małym stopniu możemy spalać odpady. Zaoszczędzimy na surowcu opałowym i nie będziemy płacić za wywóz śmieci. Fakt- zyskujemy pieniądze, ale czy warto tak narażać swoje zdrowie?   Plakaty i ulotki przywieziemy na zlot, podsumowujący akcję, zdjęcia z realizacji zadania przedstawiamy w naszej galerii.

zobacz galerię
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


Koło Ekologiczne – wyruszamy na podbój ,, Berda”!

Koło Ekologiczne – wyruszamy na podbój ,, Berda”!
W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z opiekunkami: p. J Korzec i p. L. Kutrybałą kolejny już raz realizują zadania XXIV edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”.

W tym roku zajmiemy się zagadnieniami czystego powietrza, które jest podstawą wszelkiego życia na Ziemi- oddychamy nim nie tylko my, ludzie, lecz także zwierzęta i rośliny! Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji i budowy nowych fabryk czy zakładów przemysłowych, nasze powietrze jest coraz bardziej zanieczyszczone i zawiera coraz mniej życiodajnego tlenu. Także wielu ludzi przyczynia się do zanieczyszczania powietrza niewłaściwie postępując we własnym gospodarstwie domowym. Spróbujemy to zmieheading 4false SemiHidden=falseLight Grid Accent 6nić!

Realizujemy kolejno pięć zadań:

1. 14 listopada Dniem Czystego Powietrza!
Niektórzy dokładają się do zanieczyszczenia powietrza paląc śmieci we własnym domu. Śmieci te zamiast do pieca powinny trafić do sortowni, a następnie poddane być recyklingowi. Porozmawiamy z dorosłymi o tym problemie, zorganizujemy ,, akcję plakatową” na terenie szkoły i Chorzelowa. Może uda nam się nawet odwiedzić prawdziwą sortownię śmieci i podpatrzyć sposoby sortowania śmieci oraz porozmawiać o ich recyklingu. Relacje i fotografie z naszych działań prześlemy do sztabu akcji. Termin realizacji zadania- do 30 listopada 2012 roku.

2. Choinki w donicach.
Czas biegnie szybko , Święta Bożego Narodzenia niebawem, dlatego warto zastanowić się nad kupnem choinki, która zagości w domu, w szkole, klasie.. Drzewka w doniczkach stają się coraz bardziej popularne. Choć znacznie droższe, to jednak dają nam szansę posadzenia później drzewka w ogrodzie lub pozostawienia w doniczce jako rośliny tarasowej, aby w przyszłym roku towarzyszyła nam znów w okresie świąt. Spróbujemy przekonać do tego pomysłu jak najwięcej dorosłych, sami damy przykład. W meldunku prześlemy szczegółowe informacje na temat naszych działań, może nakręcimy nawet krótki filmik. Meldunek prześlemy do dnia 7 stycznia 2013 roku.

3. Karma za surowce.
Bezdomne psy i koty, oprócz czystego powietrza potrzebują naszej pomocy, aby przeżyć. Zorganizujemy ( jak zresztą co roku) zbiórkę surowców wtórnych, a za uzyskane ze sprzedaży pieniądze zakupimy karmę, koce, miski..., które przekażemy do schroniska dla zwierząt w Mielcu. Ogłosimy również zbiórkę darów wśród całej szkolnej społeczności ; jesteśmy pewni, że odzew będzie duży i wielu uczniów zaangażuje się w pomoc braciom mniejszym. Uzyskane w ten sposób środki i dary zawieziemy do schroniska. Przygotujemy dokumentację zadania, a meldunek wyślemy do dnia 28 lutego 2013 roku.

4. Wiatraki- korzyści czy zagrożenia?
Coraz częściej w naszym otoczeniu zauważamy powstające lub pracujące już wiatraki. Wybierzemy się na wycieczkę, aby je poobserwować, zaprosimy na spotkanie pracowników do spraw ochrony środowiska z Urzędu Gminy i porozmawiamy o korzyściach i zagrożeniach. Poznamy budowę i konstrukcje wiatraków, wykonamy własne modele, fotografię najpiękniejszego dołączymy do meldunku( modele przywieziemy na zlot). Termin realizacji zadania- do 31 marca 2013 roku.

5. Aby żyć musimy oddychać.
Przypomnimy sobie znaczenie prawidłowego oddychania dla przebiegu procesów życiowych oraz prześledzimy skład chemiczny powietrza na przestrzeni wieków. Przygotujemy spotkanie tematyczne na w/w temat. Może pokusimy się nawet o przygotowanie sesji popularno- naukowej lub konferencji. Na pewno jednak będzie to ciekawa forma uczczenia Dnia Ziemi. Zadanie musimy zrealizować do 30 kwietnia 2013 roku.
Każde z realizowanych zadań jest fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej, informacje
o realizacji zadań zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gablocie na szkolnym korytarzu. Mamy nadzieję zrealizować w terminie wszystkie zadania i spotkać się jak co roku na zlocie podsumowującym akcję w dniach 24-26 maja 2013 r. w ośrodku
,,Berdo”, w Myczkowcach.
zobacz galerię
Człon false kowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Ekologicznego w roku szkolnym 2011/2012

Celem działań członków i opiekunek szkolnego koła ekologicznego w roku szkolnym 2011/2012 było :
1. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, ekologicznych oraz wspieranie uzdolnień uczniów
2. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, uwrażliwienie na prowadzenie zdrowego trybu życia w czystym środowisku naturalnym
3. Włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań
4. Poszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej
5. Propagowanie na stronie internetowej szkoły różnorodnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów
Praca opiekunek koła: p. Jadwigi Korzec i p. Lidii Kutrybały, oraz 39 uczniów ( podział na grupy), klas I- III gimnazjum skupiała się głównie na realizacji zadań kolejnej , już XXIII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. Zadania te były realizowane w I i II półroczu bieżącego roku szkolnego, zarówno na zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych.
Zrealizowaliśmy kolejno pięć zadań:

1. Grzybobranie. Wybraliśmy się do lasu i w ramach zajęć terenowych zrobiliśmy rozpoznanie, gdzie i jakie grzyby rosną. Jadalne odmiany grzybów zasuszyliśmy, zakonserwowaliśmy i zabraliśmy w maju na zlot. Podczas naszych szkolnych spotkań zdobyliśmy niezbędną wiedzę na temat grzybów jadalnych i trujących. Zgłębiliśmy tajniki ich wszechstronnego wykorzystania, znaczenia w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wykonaliśmy interesujące prace plastyczne, albumy i atlasy grzybów, a nawet książkę kucharską z przepisami na potrawy z grzybów. Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną na temat występujących na naszym terenie przedstawicieli królestwa grzybów, sposobów ich rozpoznawania oraz nieocenionej roli, jako reducentów w różnorodnych łańcuchach pokarmowych. Termin realizacji tego zadania - do 9 grudnia 2011r.

2. Leśne Boże Narodzenie. Zadanie to polegało na poznanie różnorodnych właściwości i zastosowań drewna w obecnych czasach oraz wykonaniu ozdób z drewna związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Drewno znalazło dziś w świecie ponad 30 tys. zastosowań. Jest wytrzymałe, lekkie, elastyczne i trwałe. Co ważniejsze, to produkt całkowicie naturalny i ekologiczny. Przygotowaliśmy ozdoby świąteczne wykonane tylko z drzewa ( patyczki, kora , wióry itp.). Wykonaliśmy m.in. choinki z wiórek drewnianych, patyków, szopkę bożonarodzeniową, kartki świąteczne, obrazki, bombki choinkowe i wiele, wiele innych. Poznaliśmy na naszych spotkaniach gatunki drzew i krzewów występujących u nas pospolicie i bardzo rzadko. Aby nauka ,, nie poszła w las” udokumentowaliśmy naszą wiedzę na temat lasów w prezentacjach multimedialnych, albumach i atlasach. Termin realizacji zadania mijał 27 stycznia 2012 roku.

3. Z leśnikiem za pan brat- to już trzecie zrealizowane przez nas zadanie. W ramach jego realizacji nawiązaliśmy współpracę z nadleśnictwem Tuszyma i po dwustronnych ustaleniach zostaliśmy zaproszeni w dniu 6 marca 2012 roku na spotkanie do nadleśnictwa. W fantastycznej sali konferencyjnej wysłuchaliśmy prelekcji na temat pracy leśnika dawniej i dziś. Pan inż. Artur Święch opowiedział nam o znaczeniu , bogactwfalse Priority= UnhideWhenUsed=/strongCzłonkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznegoie lasów oraz zwyczajach ich mieszkańców, przypomniał formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Prelekcja poparta była prezentacją multimedialną pod tytułem: ,, Węże to też zwierzęta”. Następnie, razem z leśnikiem wędrowaliśmy ścieżką dydaktyczną po rezerwacie ,, Bagno Przecławskie” słuchając pogadanki na temat roślin i zwierząt, które obrały to miejsce na swoje siedlisko. Przed wyjazdem do nadleśnictwa zorganizowaliśmy zbiórkę pożywienia dla leśnych mieszkańców i we wskazanym przez leśnika miejscu zorganizowaliśmy dla nich stołówkę. Ustaliliśmy również miejsca sadzenia leśnych krzewów w następnym zadaniu. Dokumentując zdobytą wiedzę wykonaliśmy prezentację multimedialną ze spotkania. Zadanie zrealizowaliśmy w terminie – przed 31 marca 2012roku.

4. Czysty las
- na wiosnę wszyscy robią tzw. porządki , więc posprzątaliśmy ,,nasz” fragment lasu. Zadanie trudne, aczkolwiek bardzo wdzięczne, ponieważ chociaż w części pomogliśmy leśnej przyrodzie. Uzbrojeni w odpowiednie narzędzia , foliowe worki, rękawiczki wyruszyliśmy na wiosenne sprzątanie lasu. W czasie akcji / Priority=stwierdziliśmy, że ludzie wyrzucają niemal wszystko. Na spotkaniach koła szukaliśmy informacji dotyczących biodegradacji odpadów i ze zdumieniem stwierdziliśmy , iż np. karton po napoju rozkłada się ok. 30 lat, puszka po konserwie ok. 80 lat, torba foliowa do 120 lat, butelka szklana nawet kilka tysięcy lat. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dzikie , leśne wysypiska szpecą piękny, leśny krajobraz, odstraszają turystów i wystawiają mieszkańcom okolicznych osiedli i miejscowości bardzo niekorzystne świadectwo. Przygotowaliśmy dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej akcji. Zadanie zrealizowaliśmy przed 30 kwietnia 2012 roku.

5. Sadzimy krzewy polskich lasów
. Jak przystało na prawdziwych ekologów, przed przystąpieniem do działań praktycznych zasięgnęliśmy wiedzy teoretycznej na temat gatunków występujących w polskich lasach krzewów oraz ich roli w przyrodzie. Dowiedzieliśmy się, że w naszych lasach występuje sporo krzewów o różnych wymaganiach w stosunku do siedliska, różnym znaczeniu hodowlanym, użytkowym i biocenotycznym. Przykładami mogą być: jałowiec pospolity, dzika róża, tarnina, głogi, leszczyna i wiele, wiele innych. Krzewy stanowią bardzo ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym, mają również ogromne znaczenie dla człowieka. Wiele gatunków wykorzystywanych jest w medycynie i przemyśle farmaceutycznym, niektóre wykorzystuje się do produkcji barwników, inne w przemyśle spożywczym. Zasadziliśmy około dziesięciu krzewów takich jak: leszczyna, dzika róża, kruszyna, bez czarny. Nasze rodzime krzewy dorównują urodą tym egzotycznym, a znacznie lepiej znoszą mroźne zimy. Zadanie zrealizowaliśmy dokładnie 11 maja 2012 roku.
Każde z realizowanych zadań było fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej, informacje o realizacji zadań zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz w gablocie na szkolnym korytarzu.
W dniach 18-20 maja 2012 roku odbył się zlot podsumowujący całoroczną pracę, nasze koło znów na podium- zajęliśmy II, zaszczytne miejsce w XXIII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”, w roku szkolnym 2011/2012- cieszymy się, że doceniona została nasza systematyczna praca i udało nam się pokonać wielu wspaniałych konkurentów.
Nie sposób nie wspomnieć w sprawozdaniu o naszym ,, stałym”
sponsorze- firmie Ankol z Chorzelowa, bez wsparcia jej kierownictwa nie moglibyśmy tak wygodnie pojechać na ,, Berdo” i zawieźć wszystkich wypracowanych materiałów i prac plastycznych.
Oprócz realizacji zadań akcji ekologicznej członkowie i opiekunowie koła na bieżąco prowadzą akcję: ,, Fundusze za tusze”. Za uzyskane w ten sposób pieniążki mogliśmy kupić materiały potrzebne nam do wykonywania różnych prac plastycznych i elementów dekoracyjnych. Ponadto w grudniu 2011 roku zorganizowana została akcja pod hasłem: ,, Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”, włączyli się do niej uczniowie całego gimnazjum. Zebrane dary: pokarm, koce, miski, poduszki…, zostały przewiezione przez zaprzyjaźnionego Rodzica do mieleckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zbieraliśmy również karmę dla leśnych zwierząt w czasie realizacji zadania pod hasłem: ,, Z leśnikiem za pan brat”- w nadleśnictwie Tuszyma , w wyznaczonym przez leśnika miejscu urządziliśmy dla nich leśną stołówkę.
Okazją do publicznej prezentacji i przedstawienia chociaż małej cząstki pracy koła był Dzień Otwarty Szkoły:18 kwietnia 2012 roku, kiedy to zaprezentowaliśmy część ze zrealizowanych zadań ,, florkowych” oraz przedstawiliśmy montaż słowno- muzyczny pod tytułem : ,, Cztery Żywioły”. Corocznie obchodzony Dzień Ziemi za każdym razem ma inne przesłanie, w roku 2012 obchodzony był pod hasłem ,, Dobra energia dla wszystkich”. Główne cele przyświecające obchodom to: czystsze technologie, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zrównoważone wykorzystanie energii tradycyjnej… Członkowie koła ekologicznego zawsze będą promować potrzebę ochrony klimatu, popierać działania zapobiegające efektow
i cieplarnianemu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii- stąd też występ o takim zawołaniu.
Po zakończeniu realizacji zaplanowanych na rok szkolny 2011/2012 zadań mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku, uważamy, że zamierzone cele zostały osiągnięte, a po wakacyjnym odpoczynku podejmiemy się nowych wyzwań i z ochotą zabierzemy się do realizacji kolejnych zadań.

 
Jadwiga Korzec


 Szkolne Koło Ekologiczne znowu na podium!
Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z nauczycielkami p. J. Korzec oraz p. M. Pietrzak w dniach 18- 20 maja 2012 roku przebywali na zlocie podsumowującym XXIII edycję Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek” w bazie „Berdo”, w Myczkowcach. Cała edycja ,,Florka” była zielona, liściasto- iglasta i pachnąca żywicą, taki był też cały zlot oraz różnorodne działania podejmowane w czasie jego trwania. Od października do maja realizowaliśmy kolejno 5 zadań:

1.Wyprawa do lasu
2. Leśne Boże Narodzenie
3. Z leśnikiem za pan brat
4. Czysty las
5.Sadzimy krzewy polskich lasów
Ponadto włączyliśmy się w akcję pomocy i zbierania darów dla schroniska zwierząt w Mielcu oraz w ramach dnia otwartego szkoły przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny pod tytułem: ,, Cztery żywioły”. Dokumentację naszych całorocznych działań zarówno w formie elektronicznej jak i plastycznej zabraliśmy ze sobą na bazę.
Szczęśliwie dotarliśmy na ,,Berdo” w piątek po południu i jak zawsze pogoda okazała się dla nas łaskawa. Po kilkudniowych opadach, zza chmur wyjrzało słońce ukazując nam piękno przyrody Bieszczad w całej krasie. Jak co roku Bieszczadzki Cybuch czekał na nas na wodach myczkowieckiej zapory , aby przewieźć nas do miejsca zakwaterowania.
Po przyjeździe na bazę mieliśmy czas na zakwaterowanie się, rozpakowanie naszych prac plastycznych oraz przygotowanie się do wieczornego, integracyjnego ogniska. Przy ognisku, każda grupa przedstawiała swoich uczestników, prezentowała zabawę konkurs lub piosenkę. Członkowie naszego koła na prezentację wybrali piosenkę pt. „Bieszczady Rock `N Roll”. Zabawy i pląsy przy ognisku trwały dość długo, pomimo niesprzyjającej pogody, było po prostu trochę zimno, żal jednak było miłej , harcerskiej atmosfery i pięknych ptasich śpiewów- już prawie nocą.
Drugiego dnia wszyscy uczestnicy „Florka” udali się do Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach, zwiedziliśmy także małe ZOO oraz miniatury zabytkowych budowli sakralnych. Po powrocie na bazę, trzeba było rozlokować nasze prace, ładnie je rozłożyć i zaprezentować, gdyż w niedzielę miał odbyć się apel podsumowujący i ogłoszenie wyników.
W sobotę towarzyszyły nam również inne atrakcje, wymyślone przez sztab harcerzy m.in. gra terenowa, która polegała na wędrówce leśnej wyznaczoną trasą- zaznaczoną wcześniej przez organizatorów, rozpoznawanie i zaznaczanie na mapie miejsc występowania zlokalizowanych przez nas gatunków roślin chronionych; trasa ta miała doprowadzić nas do księżniczki uwięzionej przez złą czarownicę, którą mieliśmy uwolnić. Jak widać na zdjęciach nasz kolega Grzegorz stanął na wysokości zadania i własnymi rękami uwolnił księżniczkę ( co prawda tylko z harcerskiej stołówki) i w ten sposób ,,zapracował” na słodkie drożdżówki dla całej naszej grupy. Po wycieczce leśnej zaplanowane było spotkanie z leśnikiem. Opowiadał on o roślinie niegdyś pospolitej, obecnie objętej ochroną, która występuje tylko na południu Polski - jest to Kłokoczka Południowa. Po krótkim spotkaniu z leśnikiem odbył się konkurs wiedzy o kłokoczce; każdą drużynę, grupę, koło, reprezentowało trzech uczestników- nasi reprezentanci mocno wspomagani trzymanymi przez obserwatorów kciukami zajęli II miejsce. Wieczorem przyszedł czas na sprawozdania i prezentacje multimedialne z realizowanych, całorocznych zadań przez przedstawicieli poszczególnych zespołów, wzajemne ocenianie prac wykonanych przez naszych kolegów z konkurencyjnych grup.
Trzeciego, a zarazem ostatniego niestety dnia naszego pobytu w Myczkowcach z samego rana odbył się apel podsumowujący XXIII edycję Harrdquo; oraz przedstawiliśmy montaż słowno- muzyczny pod tytułem : ,, Cztery Żywiołycerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, na którym zostały ogłoszone wyniki, wręczone nagrow:LsdException Locked=dy i dyplomy. Szkolne Koło Ekologiczne w Chorzelowie zajęło dwa II miejsca, pod względem prezentacji i meldunków oraz za ogólną całość. Przyzwyczailiśmy się trochę do miejsca I, ale II- to też miefalsejsce na podium- jesteśmy bardzo zadowoleni z koleMedium Shading 2 Accent 4 /jnego sukcesu. Po uroczystym src=apelu udaliśmy się na polową mszę św.- była piękna, podniosła i trochę inna, bo wśród drzew, szumu wiatru i śpiewu ptaków. Nasi ,, Florkowicze” pięknfalse/xmlie zaangażowali się w jej udział przy ołtarzu: grali, śpiewali, czytali.., wszyscy pozostali z radością w niej uczestniczyli. Wszystko co dobre- szybko się kończy. Trzy dni minęły w zawrotnym tempie ; na koniec pamiątkowe zdjęcia, ciche , z łezką w oku pożegnania z nowo poznanymi kolegami i obietnica- do zobaczenia za rok!

 zobacz galerię
 
 
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego
 


Jedziemy na ,, Berdo”!

Ostatnie zadanie zrealizowaliśmy pod hasłem ,,Sadzimy krzewy polskich lasów”. Jak przystało na prawdziwych ekologów, przed przystąpieniem do działań praktycznych zasięgnęliśmy wiedzy teoretycznej na temat gatunków występujących w polskich lasach krzewów oraz ich roli przyrodzie. Dowiedzieliśmy się , że w naszych lasach występuje sporo krzewów o różnych wymaganiach w stosunku do siedliska, różnym znaczeniu hodowlanym, użytkowym i biocenotycznym. Najważniejsze z nich to: jałowiec pospolity, dzika róża, leszczyna, trzmielina, kruszyna pospolita, bez czarny, bez koralowy, tarnina, głóg jedno i dwuszyjkowy. Nasza ,,florkowa” ekipa zorientowała się, iż krzewy dostarczają pożywienia dla wielu gatunków zwierząt. Kora i liście są chętnie zjadane przez ssaki, takie jak: sarny, jelenie, zające i dzikie króliki, nasiona przez ptaki, które wśród krzewów budują także swoje gniazda. Doskonałym źródłem pokarmu jest leszczyna, której owoce w postaci orzechów są ulubionym pokarmem między innymi dla wiewiórek i kun leśnych. Owoce dzikiej róży z uwagi na to, że pozostają na zimę, są pokarmem zarówno dla ptaków, jak i niektórych ssaków. W okresie kwitnienia krzewy są doskonałym siedliskiem dla owadów, z uwagi nadążą ilość kolorowych kwiatów obfitych w nektar. Krzewy stanowią bardzo ważne ogniwo w łańcuchu pokarmowym, mają też duże znaczenie dla człowieka. Wiele gatunków jest wykorzystywanych w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie spożywczym. Są to tylko niektóre przykłady obrazujące znaczenie krzewów dla zwierząt i człowieka, są przecież także źródłem czystego powietrza oraz ozdobą polskich lasów. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie tych roślin, a także ich piękno- szczególnie właśnie na wiosnę- z ochotą zabraliśmy się do pracy, Zasadziliśmy około dziesięciu krzewów takich jak: leszczyna, dzika róża, kruszyna i bez czarny. Nie obyło się oczywiście bez sesji zdjęciowej z realizacji zadania. Mamy nadzieję, że nasz skromny wkład we wzbogacenie leśnej biocenozy poprawi stan lasu, przyczyni się do zwiększenia jego różnorodności biologicznej i będzie służył wszystkim leśnym mieszkańcom. 18 maja jedziemy zaprezentować efekty całorocznej pracy członków i opiekunów koła; trzymajcie za nas kciuki! - po powrocie opowiemy jak nam poszło.

zobacz galerię
 
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła EkologicznegoWykonaliśmy czwarte zadanie!

Wykonaliśmy dwa ostatnie zadania w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. Zadanie czwarte polegało na posprzątaniu fragmentu lasu, a piąte – ostatnie na zasadzeniu polskich krzewów leśnych. Realizując zadanie ,, Czysty las” , po uprzednim rozpoznaniu terenu, uzbrojeni w foliowe worki na śmieci, gumowe rękaw:LsdException Locked= /18 maja jedziemy zaprezentować efekty całorocznej pracy członków i opiekunów koła; trzymajcie za nas kciuki!wiczki, wyruszyliśmy na wiosenne, leśne porządki. Wykonując z ochotą wyznaczone działania stwierdziliśmy, że nasze lasy zaśmiecane są nie tylko przez ludzi korzystających z nich w czasie wypoczynku, przejMedium List 2 Accent 5 azdu, zbioru płodów runa leśnego, ale właśnie na wiosnę- sezonu szeroko rozumianych porządków wiosennych. Dzikie, leśne wysypiska zawierały różnorodne śmieci, niektóre bardzo niebezpieczne np.: przeterminowane le ki, resztki środków ochrony roślin, odłamki szkła, metalu, kartony i puszki po napojach, folie, butelki szklane i plastikowe, a nawet stare opony. Sprzątając ,, nasz” fragment lasu stwierdziliśmy zgodnie, że ludzie wyrzucają niemal wszystko: począwszy od zwykłych śmieci z gospodarstw domowych, poprzez wyroby z tworzyw sztucznych, sprzęt AGD, meble, złom a skończywszy na materiałach porozbiórkowych: cegłach i pustakach. Różnorodne śmieci, które wytwarzamy w naszym codziennym życiu, z wyjątkiem odpadów organicznych, nie ulegają naturalnemu rozkładowi prowadzonemu przez mikroorganizmy i bardzo długo zalegają w środowisku. Zrobiło nam się troszkę smutno, gdy popatrzyliśmy na ilość niechlubnych ,, zdobyczy”. Dzikie śmietniska leśne, dzikie wysypiska bardzo szpecą nasz piękny, leśny krajobraz, odstraszają turystów wystawiają mieszkańcom okolicznych osiedli i miejscowości bardzo niekorzystne świadectwo. Mamy nadzieję, że za jakiś czas takich wysypisk nie znajdziemy, a nasze lasy będą bogate tylko w elementy naturalnej przyrody.

 
Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego22 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Światowy Dzień Ziemi
to jedno z największych, szeroko zakrojonych wydarzeń poświęconych krzewieniu postaw ekologicznych w społeczeństwie. Jego obchody mają miejsce zawsze wiosną a ich punkt kulminacyjny przypada co roku 22 kwietnia. Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono już w 1970 roku z inicjatywy ruchów ekologicznych, natomiast do wypromowania corocznych jego obchodów przyczynił się amerykański senator zajmujący się kwestiami ochrony środowiska- Gaylord Nelson. Dziś obchodzony jest w 192 krajach, przez ponad miliard osób. W Polsce pierwszy Światowy Dzień Ziemi obchodzono w roku 1990. Obchodom każdego roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych , podnoszonych na arenie światowej i państwowej. Światowy Dzień Ziemi w roku 2012 obchodzimy pod hasłem: ,, Dobra energia dla wszystkich”. Główne cele przyświecające idei tegoroc SemiHidden=divznych obchodów to: - zintensyfikowanie działań na rzecz równego dostępu energii dla wszystkich - zrównoważone wykorzystanie energii tradycyjnej - czystsze technologie - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego chcą promować potrzebę ochrony klimatu, popierają działania zapobiegające efektowi cieplarnianemu oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii- stąd też występ w czasie dnia otwartego szkoły pod tytułem ,, Cztery Żywioły”. Oprócz montażu słowno- muzycznego zaprezentowaliśmy również wystawkę ze zrealizowanych w tym roku zadań Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”.
zobacz galerię
Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego


ZACZYNAMY ZADANIE III

Z leśnikiem za pan brat- to już trzecie realizowane przez nas zadanie Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek”. W ramach realizacji tego zadania nawiązaliśmy kontakt z Nadleśnictwem Tuszyma, które bardzo serdecznie odpowiedziało na prośbę spotkania członków i opiekunów koła z leśnikiem. Po sto sownych, obustronnych ustaleniach zostaliśmy zaproszeni w dniu 6 marca 2012 roku, na spotkanie do nadleśnictwa. Jak widać na załączonych w galerii zdjęciach, przyjęto nas iście po królewsku. W fantastycznej sali konferencyjnej mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji na temat pracy i roli leśnika-dawniej i dziś. Pan inż. Artur Święch opowiadał barwnie i ciekawie o znaczeniu, bogactwie lasów oraz zwyczajach ich mieszkańców, przypomniał również (mamy nadzieję, że znane ) formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Leśnik to przede wszystkim ,, strażnik” naturalnego środowiska przyrodniczego, stąd też każda wycinka w lesie wiąże się ściśle z nowymi nasadzeniami. Prelekcja  inż. Święcha poparta była interesującą prezentacją multimedialną pod tytułem : ,, Węże to też zwierzęta”. Polskie gady od dawna budziły w ludziach niechęć, a nawet wstręt. Większość z nas  boi się węży, a pan leśnik próbował nas do nich przekonać ( i słusznie), obalając /spanie koła ekologicznego zawsze będą promować potrzebę ochrony klimatu, popierać działania zapobiegające efektow Światowy Dzień Ziemi kilka mitów na ich temat, nadal pokutujących w naszym społeczeństwie. Na potwierdzenie tezy, że leśnicy to ludzie z zamiłowaniem i oddaniem chroniący przyrodę, zostaliśmy zaproszeni na spacer ścieżką dydaktyczną po terenie rezerwatu ,, Bagno Przecławskie”. Widok niesamowity, bajkowy, poparty legendą o błądzącej od czasu do czcolor:#000000;asu  po bagnach, nieszczęśliwie zakochanej wiele , wiele lat temu dziewczynie. Mimo zamarzniętej tafli stawów leśnych, bagien, dowiedzieliśmy się jakie rośliny i zwierzęta szczególnie polubiły to miejsce i obrały za swoje siedlisko.  Las przyjął nas wiosennym słońcem, ciszą , spokojem, cudownym zapachem drewna i nieśmiałym śpiewem ptaków. 
My również chcieliśmy odwdzięczyć się leśnym mieszkańcom  za gościnę. Przed wyjazdem zbieraliśmy dla nich pożywienie: ziemniaki, zboże, warzywa, suchy chleb…., we wskazanym przez leśnika miejscu zorganizowaliśmy leśną stołówkę.                                                     Wszystko co dobre, szybko się kończy, nasz pobyt w nadleśnictwie także zbliżał się powoli do końca. Czekała nas jeszcze  jedna fantastyczna atrakcja- prawdziwe ognisko w lesie- oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym. Wzmocnieni grillowanymi kiełbaskami z chlebem, po serdecznym podziękowaniu za gościnę wróciliśmy do szkoły. A na bagna i tak wrócimy- jak tylko zakwitną nenufary.
                                                     Członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego

 


DRUGIE ZADANIE WYKONANE


W ramach realizacji zadań Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,, Florek” wykonaliśmy drugie zadanie, które miało na celu poznanie właściwości i zastosowań drewna oraz wykonanie ozdób związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia. Warunek był jeden ;do poprawnego wykonania zadania musieliśmy zastosować materiały tylko z drewna o różnym kształcie i różnym stopniu rozdrobnienia. Wszyscy zrobiliśmy burzę mózgów, podzieliliśmy naszą pracę na etapy , po czym ruszyliśmy z zapałem do dzieła. Mieliśmy bardzo dużo pomysłów na ozdoby z drewna. Wykonaliśmy m. in. choinki z wiórek, patyków, szopkę bożonarodzeniową, kartki świąteczne, obrazki, bombki choinkowe i wiele, wiele innych. Każdy przygotowywał ,, coś od siebie”. W nasze prace wkładaliśmy dużo serca i miłości. Jednym ozdoby udały się przepięknie, niepowtarzalnie, inni w trudzie i mozole próbowali podpatrzeć jak zrobić aniołka, choinkę z szyszek, czy z drewnianych wiórek. Dochodziło czasem do małej, ale zdrowej rywalizacji. Zgromadziliśmy "całe muzeum" przeróżnych i ciekawych ozdób. Dzięki zgranemu zespołowi ,,Florkowicze” wykonali kolejne zadanie. Uczniom przy pracy towarzyszyła zabawa, śmiech i radość, ale także nauka. W przerwach w pracy, p. Jadwiga Korzec opowiadała nam o właściwościach drewna , jego zastosowaniu i racjonalnej , leśnej gospodarce tym surowcem. Drewno znalazło dziś w świecie ponad 30 tys. zastosowań. Jest wytrzymałe, lekkie, elastyczne i trwałe. Co ważniejsze, to produkt całkowicie naturalny i ekologiczny. Aby służył nam jednak jak najdłużej, musimy zadbać o lasy. Poznaliśmy na naszych spotkaniach gatunki drzew i krzewów występujących u nas pospolicie i bardzo rzadko .Aby nauka,, nie poszła w las” udokumentowaliśmy naszą wiedzę na temat lasów występujących w Polsce, w prezentacjach multimedialnych, albumach i atlasach, które zabierzemy na zlot podsumowujący akcję w maju na ,, Berdo”. Wykonaliśmy oczywiście na zakończenie zadania sesję zdjęciową, by uwiecznić nas oraz wykonane prace.
Ruszamy z kolejnym zadaniem, mamy nadzieję, że trzymacie za nas kciuki!
galeria zdjęć
 


Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!


Zima to trudny czas dla zwierząt, a dla ich właścicieli okres próby. Bądźmy odpowiedzialni za naszych małych podopiecznych w zagrodach, domach i w ich środowisku naturalnym .
Członkowie Szkolnego Koła Ekologicznego zorganizowali akcję ,, Pomóżmy zwierzętomCzłonkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego/stronghttp://zs-chorzelow.pl/images/zdjecia/pspan style=c300072.jpg przetrwać zimę”. Kolejny już raz, przez cały grudzień zbieraliśmy karmę, koce, miski…., które w dniu 23 grudnia 2011 roku zostały przekazane mieleckiemu schronisku im. św. Franciszka z Asyżu.
Nad całą zbiórką czuwały nasze niezastąpione opiekunki: p. Jadwiga Korzec i p. Lidia Kutrybała. W akcję zaangażowali się nie tylko członkowie koła, ale wielu uczniów całego Zespołu Szkół. Za wszelką pomoc w imieniu milusińskich ze schroniska, serdecznie dziękujemy. Mimo bardzo łagodnej na razie zimy, pamiętajmy o tym, aby nie pozostawiać zwierząt w czasie mrozów na zewnątrz budynków, szczególnie dotyczy to osobników starych i chorych. Budy dla psów należy uszczelnić, wypełnić słomą, dobrze by było przed wejściem do budy przybić zasłonkę z grubego koca. Nie zapominajmy o napełnianiu misek świeżą wodą.
Łańcuchy nie mogą być zakładane na szyję psa bez skórzanej obroży. W czasie największych mrozów psa należy spuścić z uwięzi, oczywiście na ogrodzonym terenie. Pamiętajmy również , że koty nie są przyzwyczajone do mrozów i w niskich temperaturach giną. Pozwólmy im schować się np. w ciepłej szopie, stodole. Otoczmy troską dzikie ptaki, pamiętajmy jednak, że dokarmianie rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy spadnie śnieg. Ptaki nie mogą przeżyć bez wody, jeśli przyjdzie do nas prawdziwa, mroźna zima –pamiętajmy o tym, aby w poidełkach jej nie brakło. Powodzenia, pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.
galeria zdjęć


PIERWSZE ZADANIE WYKONANE

W ramach realizacji pierwszego zadania Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „ Florek” pewnego jesiennego, październikowego dnia udaliśmy się do pobliskiego lasu pod opieką p. L. Kutrybały, p. J. Korzec i p. A. Czepiżak.
Co prawda wiał silny wiatr, który raczej nie sprzyjał spacerom, lecz my nie zważaliśmy na to. Rekompensowały nam to ciepłe promienie słoneczne, które wyzwalały w nas energię, kiedy pokonywaliśmy ponad kilometrową drogę. Wkrótce stanęliśmy przed ścianą lasu, pełni zapału do szukania grzybów. Spacerowaliśmy wśród drzew i wypatrywaliśmy w słońcu darów jesieni. Niestety, tegoroczny brak opadów spowodował, że grzybów było jak na lekarstwo. Mimo, że wytężaliśmy wzrok, nie mogliśmy się pochwalić, udanymi zbiorami, dlatego też każdy znaleziony przez nas okaz traktowany ,był jak bezcenny klejnot. Nie traciliśmy jednak nadziei. Doszliśmy do wniosku, że podgrzybki najchętniej rosną w mchu ,a prawdziwki nazywane również królami grzybów- w pobliżu dębów. Na swojej drodze napotkaliśmy wiele trujących okazów, lecz wiedzieliśmy, ze nie wolno nam ich zrywać. Czas mijał bardzo szybko. Grzybów co prawda nie wypatrzyliśmy zbyt dużo, lecz nie poddawaliśmy się. Cieszyliśmy się ciepłym jesiennym dniem i napawaliśmy się niezwykłym widokami. Podziwihttp://zs-chorzelow.pl/images/banners/foto-ico.pngnbsp; rdquo; wykonaliśmy drugie zadanie, które miało na celu poznanie właściwości i zastosowań drewna oraz wykonanie ozdób związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia. Warunek był jeden ;do poprawnego wykonania zadania musieliśmy zastosować materiały tylko z drewna o różnym kształcie i różnym stopniu rozdrobnienia. Wszyscy zrobiliśmy burzę mózgów, podzieliliśmy naszą pracę na etapy , po czym ruszyliśmy z zapałem do dzieła. Mieliśmy bardzo dużo pomysłów na ozdoby z drewna. Wykonaliśmy m. in. choinki z wiórek, patyków, szopkę bożonarodzeniową, kartki świąteczne, obrazki, bombki choinko/awe i wiele, wiele innych. Każdy przygotowywał ,, coś od siebiealiśmy drzewa, które mieniły się wspaniałymi odcieniami brązu i czerwieni , więc wykorzystywaliśmy to, zbierając kolorowe liście i robiąc z nich wspannbsp; http://zs-chorzelow.pl/images/zdjecia/dsc00007.jpgiałe bukiety. Z żalem udaliśmy się w drogę powrotną, spoglądając ze smutkiem na niezbyt pełne koszyki. Nie było to jednak nasza wina- zdaliśmy sobie bowiem sprawę z tego, że ten rok nie sprzyjał grzybom.
Podczas kolejnych spotkań img src=wspominaliśmy tę ciekawą wyprawę, która stanowiła dla nas źródło inspiracji. Jadalne grzyby- bo tylko takie zbieraliśmy- zasuszyliśmy. Zasuszone i zakonserwowane grzyby przywieziemy na zlot. Podczas naszych wieczornych, listopadowych, ,,florkowych” spotkań zdobyliśmy niezbędną wiedzę na temat grzybów jadalnych i trujących, zgłębiliśmy tajniki ich wszechstronnego wykorzystania i znaczenia w przyrodzie oraz w gospodarce człowieka. Zdaliśmy sobie również sprawę z nieocenionej roli grzybów – reducentów w różnorodnych łańcuchach pokarmowych. Wykonaliśmy interesują/strong ce prace plastyczne i albumy oraz atlasy grzybów, a nawet ,, książkę kucharską” z przepisami na potrawy z grzybów- niedługo przecież wigilia. Przygotowaliśmy także prezentację multimedialną na temat występujących na naszym terenie przedstawicieli królestwa grzybów, sposobów ich rozpoznawania, znaczenia i roli w ich naturalnym środowisku.
Przystępujemy więc do realizacji drugiego zadania , trzymajcie za nas kciuki!
galeria zdjęć


PLAN DZIAŁAŃ KOŁA W ROKU 2011/2012
W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Szkolnego Koła Ekologicznego wraz z opiekunkami: p. J Korzec i p. L. Kutrybałą kolejny już raz realizują zadania XXIII edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ,,Florek”.
Kolejna edycja ,,Florka” będzie zielona, liściasto- iglasta i pachnąca żywicą. W 2011 roku- Międzynarodowym Roku Lasów- nie może zabraknąć nas – młodych ekologów w tych obchodach, bo lasy to największy skarb narodowy, a także nasze naturalne środowisko do wycieczek i podglądania przyrody ,, na żywo”.
Realizujemy kolejno pięć zadań:
1. Grzybobranie. Wybierzemy się do lasu na wycieczkę i dowiemy się, gdzie i jakie grzyby rosną. Jadalne odmiany zasuszymy, zakonserwujemy i przywieziemy na zlot. Pamiętamy - grzyby to nie tylko pożywienie ludzi , nie wolno więc niszczyć żadnych grzybni. Zbierzemy też informacje o znaczeniu grzybów przyrodzie. Termin realizacji zadania- do 9 grudnia 2011r. Jako meldunek przygotujemy nasz atlas grzybów.

2. Leśne Boże Narodzenie. Drewno znalazło dziś w świecie ponad 30 tys. Zastosowań. Jest wytrzymałe, lekkie, elastyczne i trwałe. Co ważniejsze, to produkt całkowicie naturalny i ekologiczny. Przygotujemy ozdoby świąteczne wykonane tylko z drzewa ( patyczki, kora , wióry itp.). Wybierzemy 3 najciekawsze prace i prześlemy do sztabu akcji. Termin realizacji zadania - do 27 stycznia 2012 roku.

3. Z leśnikiem za pan brat- zaprosimy na spotkanie koła leśnika i porozmawiamy z nim o jego pracy. Spróbujemy dowiedzieć się- jak możemy mu pomóc. Zaangażujemy się także w dokarmianie leśnych zwierząt. Ustalimy wspólnie z nim, gdzie na wiosnę możemy zasadzić krzewy. Napiszemy, gdzie i kiedy odbyło się spotkanie. Wykonamy również prezentację multimedialną ze spotkania. Termin realizacji – do 31 marca 2012roku.

4. Czysty las- na wiosnę wszyscy robią tzw. porządki , więc posprzątamy ,,nasz” fragment lasu. Przy realizacji tego zadania miejsce i termin sprzątania oraz odbiór śmieci uzgodnimy z leśniczym. Przygotujemy dokumentację fotograficzną. Termin realizacji – do 30 kwietnia 2012 roku.

5. Sadzimy krzewy polskich lasów. Zasadzimy około 6 krzewów, które występują w polskich lasach. Nasze rodzime krzewy dorównują urodą tym egzotycznym, a znacznie lepiej znoszą mroźne zimy. Dodatkowo ich owoce dostarczają pożywienia zwierzętom. Termin realizacji zadania- do 11 maja 2012 roku.

Każde z realizowanych zadań jest fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej, informacje
o realizacji zadań zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz gablocie na szkolnym korytarzu.
Mamy nadzieję zrealizować w terminie wszystkie zadania i spotkać się jak co roku na zlocie podsumowującym akcję w dniach 24-26 maja 2012 r. w ośrodku
,,Berdo”, w Myczkowcach.

 


EKOLODZY Z CHORZELOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
ZNOWU NAJLEPSI W POLSCE

 
 
 Każde z realizowanych zadań jest fotograficznie dokumentowane, sprawozdania wysyłane do sztabu akcji w formie elektronicznej. http://www.zs-chorzelow.pl/galeria/zadanie3/index.htmlspan style=
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Wolontariat


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Laboratoria przyszłości

logotyp-laboratoria.png - 16.13 Kb

MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości