Drukuj

R E K R U T A C J A
na rok szkolny 2017/2018
 

Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie informuje, że zapisy dzieci do Przedszkola Samorządowego w Chorzelowie na rok szkolny 2017/2018 odbędą się w dniach od 08.03. - 31.03.2017r.

Karty zgłoszeń będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 - 15:00, natomiast w dniach 30.03. - 31.03.2017r. sekretariat będzie pracował w godzinach od 7:00 - 17:00.

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia 2017r.
Oświadczenie zbiorcze 2017r.
Deklaracja kontynuacji w oddziale 6 latków 2017r.
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola 2017r.
Zarządzenie Wójta Gminy Mielec
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Karta zgłoszenia do  świetlicy(dzieci 5 i 6-letnie)
  Karta informacyjna do wniosku
  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału „zerowego”
  Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

Szkoła Podstawowa w Chorzelowie

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Chorzelowie informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Chorzelowie na rok szkolny 2017/2018 odbędą się w dniach 01.03. - 10.03.2017r.

Karty zgłoszeń będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00, natomiast w dniach 09.03. i 10.03.2017r. sekretariat będzie pracował w godzinach od 7:00 do 17:00.

 

Wniosek do klasy I

Zgłoszenie do klasy I

Karta informacyjna do wniosku_kl.I

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ