Drukuj
  
          Aktualności:


           Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów i przedszkolaków na rok szkolny 2018/2019.
   
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
AVIVA DLA UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW
Postanowienia dodatkowe
TABELA PROCENTOWEGO USZCZERBKU NA ZDROWIUWszystkich chętnych rodziców zapraszamy do współpracy.


Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chorzelowie

Członkowie Rady Rodziców:
Przewodnicząca:  Angelika Fudali-Strzępka  tel. 508 264 037
Z-ca przewodniczącej:  Beata Strąk  tel. 600 348 749
Z-ca przewodniczącej:
  Joanna Hyjek-Występek
Z-ca przewodniczącej:  Anna Rzeźnik
Z-ca przewodniczącej:  Krzysztof Cygan
Skarbnik:  Małgorzata Korczewska
Sekretarz:  Aneta Mizera


W roku szkolnym 2017/2018 składka na Komitet Rodzicielski wynosi 20 zł, na drugie dziecko 10 zł, trzecie dziecko 0 zł.
Pieniądze tak zebrane w całości przeznaczone są dla dzieci.


Na koniec bieżącego roku szkolnego przewidziane są nagrody dla uczniów kreatywnych oraz z najlepszymi osiągnięciami. Nagrody pieniężne w postaci bonów na zakupy przyborów szkolnych fundowane są przez prywatnego sponsora.