E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
PDF Drukuj Email


Zespół Szkół w Chorzelowie tworzą: Publiczna Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe


Historia chorzelowskiej szkoły


Jak ze starych kościelnych kronik wynika w XVIw. kasztelan zawichostyński Stanisław Mielecki zrobił zapis dla nauczyciela chorzelowskiego, co świadczy o tym, że już w tym czasie istniała szkoła w Chorzelowie. W książce "Szkolnictwo parafialne w Małopolsce od XVI do XVIII w." podane są wzmianki o kierownikach szkoły, którymi byli: Jan z Padwi, Jan z Mielca i Paweł Kaczkowski. W roku 1853 ówczesny właściciel dóbr Chorzelowa hrabia Jan Tarnowski w porozumieniu z gminą wystawił budynek szkolny, drewniany, kryty strzechą, na wąskim małym placu przy krzyżujących się drogach w środku wsi. Pierwszym nauczycielem w nowej szkole od roku 1855r. do 1883r. był Jan Stasicki. Jego następcą od kwietnia 1883r. r. został Edward Małeski. Dzięki jego staraniom w zimie 1885r. założona została czytelnia z siedzibą w szkole. Ponieważ ilość dzieci w szkole stale się zwiększała, kierownik szkoły wystąpił z podaniem do Krajowej Rady Szkoły o budowę 4 - klasowej szkoły piętrowej. Projekt poparto i w 1912 roku rozpoczęto budowę szkoły. Przewodniczącym Rady Szkoły był wówczas hr. Jan Tarnowski. Zajmował się budową, udzielał materialnej pomocy, brał udział we wszystkich posiedzeniach związanych z budową. W końcu października 1913r. Komisja i odebrała ukończony już budynek szkolny, w którym rozpoczęto naukę. Kierownikiem szkoły był nadal pan Edward Małeski, który przepracował w Chorzelowie 47 lat. Od sierpnia 1930r. do końca lipca1933r. obowiązki kierownika szkoły pełniły: Maria Smajdówna, Katarzyna Halecka, s. Maria Serbeńska. W 1933roku kierownikiem szkoły został mianowany Konstanty Popiel, a jego następcą była żona Eleonora Popiel.

Podczas dwóch wojen szkoła przeżyła ciężkie czasy. Naukę zawieszono, a sprzęt szkolny został zniszczony. Po drugiej wojnie światowej wzrastała liczba uczniów i budynek szkoły stawał się coraz ciaśniejszy, więc dobudowano 2 sale, co niestety nie rozwiązało problemu. W tym czasie całą Polskę ogarnęła akcja pod hasłem "Tysiąc szkół na 1000-lecie". Z inicjatywy kierownika szkoły Eleonory Popiel (powołana na to stanowisko w sierpniu 1953 r.) zawiązał się Komitet Rozbudowy Szkoły pod przewodnictwem Jana Wieczerzaka. Jednak ze względu na różnorodne trudności w 1962r. Komitet ten przestał istnieć.
Z końcem lat sześćdziesiątych zaczęto na nowo czynić starania o budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1973roku. Pierwszą cegłę położono 20 maja 1971 roku, kierownikiem nowej szkoły został Henryk Sieńko. Nowa szkoła została wybudowana na działce wykupionej od miejscowej parafii zlokalizowanej w centrum wioski z dala od głównej drogi Mielec –Tarnobrzeg. 1września 1972 roku Szkole Podstawowej nadano imię Mikołaja Kopernika. Stary budynek szkoły wydzierżawiono i otwarto w nim filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej ze Stalowej Woli. We wrześniu 1981 roku nowym dyrektorem szkoły został mianowany Stanisław Strąk, a w 1982 roku dyrektorem zostaje Stanisława Dziewit. 23 lutego 1983 roku szkoła otrzymuje sztandar. We wrześniu 1989 roku wprowadzono do szkoły nauczanie religii, chociaż żadne przepisy oświatowe tego nie regulowały. 20 czerwca miejscowy proboszcz – Kazimierz Kaczor uroczyście dokonał poświęcenia szkoły. Kolejne lata to szereg działań remontowych, a w tym zmiana konstrukcji dachu z płaskiego na dwuspadowy i pokrycie go blachą. W szkole powstaje siłownia, pracownia komputerowa, przygotowywane są plany dotyczące zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe. W 1997roku obowiązki dyrektora przejmuje Ryszard Kotra. Wejście w życie ustawy o reformie oświaty w 1999 roku powoduje, że Szkoła Podstawowa zostaje zamieniona na Zespół Szkół, w skład którego będą wchodzić: Przedszkole Samorządowe, 6-klasowa Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie z Chorzelowa, Chrząstowa, Złotnik, Woli Chorzelowskiej, Ławnicy, Trześni oraz pojedyncze osoby z Brzyścia, Malinia, Grochowego i Mielca. Uczniowie dowożeni są tzw. „gimbusami”. Od 2000 roku rozpoczęto koleje remonty budynków szkolnych. W tzw.” dużej szkole” wykonano ogrzewanie gazowe, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek, wyremontowano sanitariaty, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wykonano nową elewacje i malowanie wewnętrzne szkoły. W starym budynku szkoły tzw. „małej szkole” dokonano remontu generalnego, co umożliwiło klasom I –III Szkoły Podstawowej rozpoczęcie tam nauki we wrześniu 2001roku. Od września 2009 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół pełnił Dariusz Marek, a od lutego 2010 roku stanowisko to objęła Mirosława Wydro.


 


 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Wolontariat


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Laboratoria przyszłości

logotyp-laboratoria.png - 16.13 Kb

MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości