Drukuj
 

KRYTERIA OCENIANIA GIMNAZJUMKryteria oceniania z wychowania fizycznego
Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. I-III
Kryteria oceniania z matematyki w kl. I 
Kryteria oceniania z matematyki w kl. II   
Kryteria oceniania z matematyki w kl. III 
Kryteria oceniania z matematyki   
 Kryteria oceniania z języka angielskiego challenges 2
 Kryteria oceniania z języka angielskiego challenges 3  
 Kryteria oceniania z języka angielskiego upbeat 2
 Wymagania z języka angielskiego na ocenę celującą  dla kl.I i II
 Kryteria oceniania z muzyki
 Kryteria oceniania edukacja dla bezpieczeństwa
 Kryteria oceniania z fizyki klasa I
 Kryteria oceniania z fizyki klasa II
 Kryteria oceniania z fizyki klasa III 
 Kryteria oceniania z j.angielskiego w klasie I
 Kryteria oceniania z j,angielskiego w klasie II
 Kryteria oceniania z geografii w klasie I
 Kryteria oceniania z geografii w klasie II 
 Kryteria oceniania z geografii w klasie III 
 Kryteria oceniania z historii w klasach I-III
 Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie
 Kryteria oceniania zajęcia techniczne
 Kryteria oceniania z biologii
 Kryteria oceniania oceniania z chemii 
 Kryteria oceniania z informatyki w kl.I-II  
 Kryteria oceniania z j.rosyjskiego w klasach I-III
 Kryteria oceniania z biologii dla klas I 
 Kryteria oceniania z biologii dla klas II
Kryteria oceniania z biologii dla klasy III 
Kryteria oceniania z zajęć artystycznych
 

KRYTERIA OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA

 Kryteria oceniania z wychowania fizycznego
 Kryteria oceniania z matematyki w kl.V
 Kryteria oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI
 Kryteria oceniania z historii i społeczeństwa w kl. IV-VI
 Kryteria oceniania z j.angielskiego w kl.I-III
 Kryteria oceniania z j.angielskiego w kl.IV-VI 
 Kryteria oceniania z matematyki w kl.VI
 Kryteria oceniania z informatyki w kl.VI
 Kryteria oceniania z techniki w kl.IV-V
 Kryteria oceniania w kl.II
 Kryteria oceniania w kl.III
 Kryteria oceniania w kl.I
 Kryteria opisowej oceny zachowania ucznia klas I-III
 Kryteria wymagań na poszczególne stopnie z przyrody kl.IV-VI
Kryteria oceniania z muzyki