Drukuj
KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE NA LATA 2015-2019
STATUT GIMNAZJUM W CHORZELOWIE
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CHORZELOWIE
STATUT PRZEDSZKOLA W CHORZELOWIE
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE
ANEKS DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE 2014R
ANEKS DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ W CHORZELOWIE 2011R
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY