Drukuj


Wymiany międzynarodowe Erasmus+:

http://www.zs-chorzelow.pl/index.php/aktualnosci/59-powiew-katalonii-w-chorzelowie

http://www.zs-chorzelow.pl/galeria/hiszpania/index.html

http://www.zs-chorzelow.pl/index.php/aktualnosci/82-videokonferencja-z-hiszpani

http://www.zs-chorzelow.pl/index.php/aktualnosci/91-amigos-para-siempre-