E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI PDF Drukuj Email


W dniu 22.11.2016r. projekt pt.  ‘Eu(You)roketing: Promoting our Europe’, zrealizowany w ramach programu UE e-Twinning,  otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Jest to wyróżnienie przyznane przez Centralne Biuro Programu e-Twinning z siedzibą w Brukseli. CBP jest kierowane przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 33 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Przyznane wyróżnienie oznacza, że nasza praca została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
Projekt został zrealizowany we współpracy z 6 szkołami z:  Francji, Włoch, Turcji i Czech, a jego głównym celem było promowanie przedsiębiorczości i wartości europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych na platformie edukacyjnej. Koordynatorami projektu były p.Katarzyna Machnik-Skalska i p.Agnieszka Czepiżak.

Portal eTwinning jest głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 476 000 członków i ponad 54 324 projektów realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy.

Krajowa Odznaka Jakości  przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce tym, których praca w ramach projektu uznawana jest za wyróżniającą i spełnia krajowe standardy. Projekt, który spełni wszystkie wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:
a. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
b. Integracja z programem nauczania;
c. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
d. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
e. Wykorzystanie technologii
f. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest kolejnym poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym, którzy otrzymali KOJ za realizację projektu, a ponadto co najmniej dwóch partnerów (z różnych krajów) otrzymało już Krajową Odznakę Jakości oraz  w wyniku procesu selekcji projekt został nominowany do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro Programu eTwinning. 
EOJ przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane na portalu europejskim eTwinning:  www.etwinning.net, gdzie również znajdzie się nasz projekt.
               Agnieszka Czepiżak
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

MAPA KULTURY

 

CEO

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

Wolontariat


A MURY RUNĄ...

 

eTwinning

Erasmus+

FRSE

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

Blog sportowy


WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości