E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI PDF Drukuj Email


W dniu 22.11.2016r. projekt pt.  ‘Eu(You)roketing: Promoting our Europe’, zrealizowany w ramach programu UE e-Twinning,  otrzymał Europejską Odznakę Jakości. Jest to wyróżnienie przyznane przez Centralne Biuro Programu e-Twinning z siedzibą w Brukseli. CBP jest kierowane przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 33 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Przyznane wyróżnienie oznacza, że nasza praca została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.
Projekt został zrealizowany we współpracy z 6 szkołami z:  Francji, Włoch, Turcji i Czech, a jego głównym celem było promowanie przedsiębiorczości i wartości europejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych na platformie edukacyjnej. Koordynatorami projektu były p.Katarzyna Machnik-Skalska i p.Agnieszka Czepiżak.

Portal eTwinning jest głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w 25 językach i przyciągnął do siebie blisko 476 000 członków i ponad 54 324 projektów realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy.

Krajowa Odznaka Jakości  przyznawana jest przez Krajowe Biuro Programu eTwinning w Polsce tym, których praca w ramach projektu uznawana jest za wyróżniającą i spełnia krajowe standardy. Projekt, który spełni wszystkie wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:
a. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
b. Integracja z programem nauczania;
c. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi;
d. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
e. Wykorzystanie technologii
f. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) jest kolejnym poziomem odznaczenia i przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym, którzy otrzymali KOJ za realizację projektu, a ponadto co najmniej dwóch partnerów (z różnych krajów) otrzymało już Krajową Odznakę Jakości oraz  w wyniku procesu selekcji projekt został nominowany do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro Programu eTwinning. 
EOJ przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane na portalu europejskim eTwinning:  www.etwinning.net, gdzie również znajdzie się nasz projekt.
               Agnieszka Czepiżak
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości