E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
„Szkoła pod palmami” – Erasmus+ PDF Drukuj Email

W dniach 25.09 do 1.10 nauczycielka j. angielskiego z Zespołu Szkół w Chorzelowie – Agnieszka Czepiżak przebywała na szkoleniu w ramach programu Erasmus +  akcja KA1 - w Hiszpanii, region Murcia.   Tematem projektu w ramach mobilności dla czynnych nauczycieli było:
„Rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz poznawanie najlepszych przykładów praktyk w zwalczaniu dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń społecznych w szkołach.” Z uwagi na tematykę kursu wybrano region o znacznym zróżnicowaniu w warstwie społecznej, spowodowanym wpływami historycznymi oraz migracjami ludności z różnych grup etnicznych.  Jednakże warunki klimatyczne i usytuowanie w scenerii gór i morza, wpływją  kojąco  na relacje międzyludzkie. Na przerwach dzieci przebywają w cieniu palm i cudach natury śródziemnomorskiej.
Szkolenie zostało zainspirowane projektem Comeniusa „INNOCENT– zapobieganie wykluczeniu  społecznemu w środowiskach grup imigrantów oraz grup dysfunkcyjnych”, który badał przyczyny dyskryminacji i izolacji grup społecznych w różnych krajach Europy.
Trening przebiegał w 4 modułach tematycznych: od różnorodności do tożsamości, obszary konfliktów międzykulturowych, strategie rozwoju kompetencji międzykulturowej w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, praktyczne rozwiązania i rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Plan pracy obejmował zajęcia warsztatowe , wizyty w szkołach w Kartaginie i Santomera, obserwacje i prowadzenie lekcji , rozmowy w urzędach miast  Murcia i Alicante, spotkania z ekspertami i mediatorami społecznymi. Wszystkie działania były ukierunkowane na poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów wśród mniejszości narodowych  i społeczności imigrantów oraz wypracowanie najlepszych metod zaradzania takim konfliktom.  W odniesieniu do społeczności  szkolnych analizowano kwestie izolowania lub integrowania uczniów o różnym potencjale intelektualnym w określonych grupach wiekowych, tworzenie klas szkolnych o mieszanych umiejętnościach lub pochodzących ze zróżnicowanych ekonomicznie i społecznie rodzin. 
Koordynatorem projektu był doświadczony niemiecki nauczyciel Roland Schneidt , twórca licznych projektów edukacyjnych min. „Gry matematyczne”,  a współorganizatorami  grupa  nauczycieli z wybranych szkół hiszpańskich. W sumie w kursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół w Niemczech, reprezentujących regiony: Bawarii, Kolonii, Munichu i Berlina. Polska Agencja Narodowa  programu Erasmus+  zaakceptowała i przyznała dofinansowanie nauczycielce Zespołu Szkół w Chorzelowie jako jedynej uczestniczce z Polski, której wniosek aplikacyjny został najwyżej oceniony.
Nabyta wiedza i doświadczenie zostaną upowszechnione wśród nauczycieli Zespołu Szkół oraz wykorzystane praktycznie w pracy pedagogicznej poprzez promowanie postaw szacunku, zrozumienia, empatii  dla ludzi starszych, słabych lub wykluczanych ze społeczeństwa. Jak napisał kardynał Stefan Wyszyński: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć i wspierać , a nie rozbijać i dzielić. Granicą tolerancji powinno być dobro drugiego człowieka. Nie można tolerować zła,  przemocy lub budowania swojej pozycji  na cudzej krzywdzie oraz  nie można milczeć i pozostawać obojętnym, gdy ta granica jest przekraczana.”
galeria zdjęć
AC
 
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

MAPA KULTURY

 

CEO

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

Wolontariat


A MURY RUNĄ...

 

eTwinning

Erasmus+

FRSE

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

Blog sportowy


WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości