E-learning

 

NASZE SUKCESY

 

SOCRATES


 

WAŻNE STRONY

Bezpieczna Szkoła

http://bezpieczna-szkola.com/bezpieczna-szkola-2012-i-tura.html

BIP

SONDA

Co najchętniej robisz w czasie wolnym?
 
„Szkoła pod palmami” – Erasmus+ PDF Drukuj Email

W dniach 25.09 do 1.10 nauczycielka j. angielskiego z Zespołu Szkół w Chorzelowie – Agnieszka Czepiżak przebywała na szkoleniu w ramach programu Erasmus +  akcja KA1 - w Hiszpanii, region Murcia.   Tematem projektu w ramach mobilności dla czynnych nauczycieli było:
„Rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz poznawanie najlepszych przykładów praktyk w zwalczaniu dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i uprzedzeń społecznych w szkołach.” Z uwagi na tematykę kursu wybrano region o znacznym zróżnicowaniu w warstwie społecznej, spowodowanym wpływami historycznymi oraz migracjami ludności z różnych grup etnicznych.  Jednakże warunki klimatyczne i usytuowanie w scenerii gór i morza, wpływją  kojąco  na relacje międzyludzkie. Na przerwach dzieci przebywają w cieniu palm i cudach natury śródziemnomorskiej.
Szkolenie zostało zainspirowane projektem Comeniusa „INNOCENT– zapobieganie wykluczeniu  społecznemu w środowiskach grup imigrantów oraz grup dysfunkcyjnych”, który badał przyczyny dyskryminacji i izolacji grup społecznych w różnych krajach Europy.
Trening przebiegał w 4 modułach tematycznych: od różnorodności do tożsamości, obszary konfliktów międzykulturowych, strategie rozwoju kompetencji międzykulturowej w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, praktyczne rozwiązania i rozwijanie kompetencji międzykulturowej. Plan pracy obejmował zajęcia warsztatowe , wizyty w szkołach w Kartaginie i Santomera, obserwacje i prowadzenie lekcji , rozmowy w urzędach miast  Murcia i Alicante, spotkania z ekspertami i mediatorami społecznymi. Wszystkie działania były ukierunkowane na poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów wśród mniejszości narodowych  i społeczności imigrantów oraz wypracowanie najlepszych metod zaradzania takim konfliktom.  W odniesieniu do społeczności  szkolnych analizowano kwestie izolowania lub integrowania uczniów o różnym potencjale intelektualnym w określonych grupach wiekowych, tworzenie klas szkolnych o mieszanych umiejętnościach lub pochodzących ze zróżnicowanych ekonomicznie i społecznie rodzin. 
Koordynatorem projektu był doświadczony niemiecki nauczyciel Roland Schneidt , twórca licznych projektów edukacyjnych min. „Gry matematyczne”,  a współorganizatorami  grupa  nauczycieli z wybranych szkół hiszpańskich. W sumie w kursie wzięło udział 15 uczestników ze szkół w Niemczech, reprezentujących regiony: Bawarii, Kolonii, Munichu i Berlina. Polska Agencja Narodowa  programu Erasmus+  zaakceptowała i przyznała dofinansowanie nauczycielce Zespołu Szkół w Chorzelowie jako jedynej uczestniczce z Polski, której wniosek aplikacyjny został najwyżej oceniony.
Nabyta wiedza i doświadczenie zostaną upowszechnione wśród nauczycieli Zespołu Szkół oraz wykorzystane praktycznie w pracy pedagogicznej poprzez promowanie postaw szacunku, zrozumienia, empatii  dla ludzi starszych, słabych lub wykluczanych ze społeczeństwa. Jak napisał kardynał Stefan Wyszyński: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć i wspierać , a nie rozbijać i dzielić. Granicą tolerancji powinno być dobro drugiego człowieka. Nie można tolerować zła,  przemocy lub budowania swojej pozycji  na cudzej krzywdzie oraz  nie można milczeć i pozostawać obojętnym, gdy ta granica jest przekraczana.”
galeria zdjęć
AC
 
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Wolontariat


MAPA KULTURY

 

KOMISJA EUROPEJSKA


 

FRSE

Erasmus+

eTwinning

KOŁO MUZYCZNE


 

KOŁO EKOLOGICZNE

 

WERSJE JĘZYKOWE

GOŚCIMY

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości